Freelance AS
Juridisk navn:  Freelance AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21666699
Hovinveien 39 Hovinveien 39 Fax:
0661 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 974629593
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/14/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.63%
Resultat  
  
-360%
Egenkapital  
  
-6.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 416.000 499.000 575.000 653.000 721.000
Resultat: -13.000 5.000 -36.000 -56.000 22.000
Egenkapital: 199.000 213.000 207.000 243.000 299.000
Regnskap for  Freelance AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 416.000 499.000 575.000 653.000 721.000
Driftskostnader -447.000 -509.000 -619.000 -716.000 -718.000
Driftsresultat -31.000 -11.000 -44.000 -63.000 3.000
Finansinntekter 18.000 17.000 8.000 7.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 18.000 17.000 8.000 7.000 19.000
Resultat før skatt -13.000 5.000 -36.000 -56.000 22.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -6.000
Årsresultat -13.000 5.000 -36.000 -56.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.084.000 1.996.000 1.893.000 1.754.000 1.553.000
Sum eiendeler 2.084.000 1.996.000 1.893.000 1.754.000 1.553.000
Sum opptjent egenkapital 99.000 113.000 107.000 143.000 199.000
Sum egenkapital 199.000 213.000 207.000 243.000 299.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.885.000 1.783.000 1.685.000 1.511.000 1.254.000
Sum gjeld og egenkapital 2.084.000 1.996.000 1.892.000 1.754.000 1.553.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 416.000 499.000 575.000 653.000 721.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 416.000 499.000 575.000 653.000 721.000
Varekostnad -2.000 0 -4.000 0 0
Lønninger -330.000 -394.000 -424.000 -523.000 -526.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -115.000 -115.000 -191.000 -193.000 -192.000
Driftskostnader -447.000 -509.000 -619.000 -716.000 -718.000
Driftsresultat -31.000 -11.000 -44.000 -63.000 3.000
Finansinntekter 18.000 17.000 8.000 7.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 18.000 17.000 8.000 7.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 5.000 -36.000 -56.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 64.000 80.000 80.000 43.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.038.000 1.932.000 1.812.000 1.674.000 1.510.000
Sum omløpsmidler 2.084.000 1.996.000 1.893.000 1.754.000 1.553.000
Sum eiendeler 2.084.000 1.996.000 1.893.000 1.754.000 1.553.000
Sum opptjent egenkapital 99.000 113.000 107.000 143.000 199.000
Sum egenkapital 199.000 213.000 207.000 243.000 299.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 6.000
Skyldig offentlige avgifter 217.000 239.000 274.000 314.000 266.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.666.000 1.544.000 1.410.000 1.197.000 982.000
Sum kortsiktig gjeld 1.885.000 1.783.000 1.685.000 1.511.000 1.254.000
Sum gjeld og egenkapital 2.084.000 1.996.000 1.892.000 1.754.000 1.553.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 199.000 213.000 208.000 243.000 299.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3
Soliditet 9.5 10.7 10.9 13.9 19.3
Resultatgrad -7.5 -2.2 -7.7 -9.6 0.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 9.5 8.4 8.1 6.2 4.2
Total kapitalrentabilitet -0.6 0.3 -1.9 -3.2 1.4
Signatur
10.11.2011
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
10.11.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex