Freeze Invest As
Juridisk navn:  Freeze Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Modell Møbler As Skibåsen 7 C/O Modell Møbler As Skibåsen 7 Fax:
4636 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 914334241
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/8/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.14%
Resultat  
  
90.91%
Egenkapital  
  
37.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 379.000 341.000 421.000 348.000 0
Resultat: 63.000 33.000 110.000 16.000 -29.000
Egenkapital: 175.000 127.000 102.000 19.000 8.000
Regnskap for  Freeze Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 379.000 341.000 421.000 348.000 0
Driftskostnader -227.000 -214.000 -128.000 -111.000 -1.000
Driftsresultat 151.000 127.000 294.000 236.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -88.000 -93.000 -185.000 -221.000 -28.000
Finans -88.000 -93.000 -184.000 -221.000 -28.000
Resultat før skatt 63.000 33.000 110.000 16.000 -29.000
Skattekostnad -15.000 -8.000 -27.000 -5.000 10.000
Årsresultat 48.000 25.000 83.000 11.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.293.000 3.317.000 3.350.000 5.389.000 3.394.000
Sum omløpsmidler 99.000 107.000 17.000 0 69.000
Sum eiendeler 3.392.000 3.424.000 3.367.000 5.389.000 3.463.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 97.000 72.000 -11.000 -18.000
Sum egenkapital 175.000 127.000 102.000 19.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 3.136.000 3.221.000 3.260.000 4.822.000 3.423.000
Sum kortsiktig gjeld 81.000 75.000 5.000 549.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 3.392.000 3.423.000 3.367.000 5.390.000 3.464.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 379.000 341.000 421.000 348.000 0
Driftsinntekter 379.000 341.000 421.000 348.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -34.000 -34.000 -34.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -193.000 -180.000 -94.000 -111.000 -1.000
Driftskostnader -227.000 -214.000 -128.000 -111.000 -1.000
Driftsresultat 151.000 127.000 294.000 236.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 0
Finanskostnader -88.000 -93.000 -185.000 -221.000 -28.000
Finans -88.000 -93.000 -184.000 -221.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 48.000 25.000 83.000 11.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 1.000 0 6.000 10.000
Fast eiendom 3.282.000 3.316.000 3.350.000 5.384.000 3.384.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.282.000 3.316.000 3.350.000 5.384.000 3.384.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.293.000 3.317.000 3.350.000 5.389.000 3.394.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 17.000 0 0
Andre fordringer 91.000 91.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 16.000 0 0 69.000
Sum omløpsmidler 99.000 107.000 17.000 0 69.000
Sum eiendeler 3.392.000 3.424.000 3.367.000 5.389.000 3.463.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 97.000 72.000 -11.000 -18.000
Sum egenkapital 175.000 127.000 102.000 19.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 11.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.136.000 3.221.000 3.260.000 4.822.000 3.423.000
Leverandørgjeld 0 0 30.000 4.000 0
Betalbar skatt 25.000 20.000 10.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 55.000 -36.000 545.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 81.000 75.000 5.000 549.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 3.392.000 3.423.000 3.367.000 5.390.000 3.464.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000 32.000 12.000 -549.000 36.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 3.4 0.0 2.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 3.4 0.1 2.1
Soliditet 5.2 3.7 3 0.4 0.2
Resultatgrad 39.8 37.2 69.8 67.8
Rentedekningsgrad 1.7 1.4 1.6 1.1 0.0
Gjeldsgrad 18.4 2 3 282.7 432.0
Total kapitalrentabilitet 4.5 3.7 8.8 4.4 0.0
Signatur
24.08.2017
Prokurister
24.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex