Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fremor Holding As
Juridisk navn:  Fremor Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dalaneveien 6A Dalaneveien 6A Fax:
3772 Kragerø 3772 Kragerø
Fylke: Kommune:
Telemark Kragerø
Org.nr: 996234851
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/3/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Vest Telemark AS
Regnskapsfører: Value Accounting Kragerø As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-48.98%
Egenkapital  
  
-10.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 25.000 170.000 200.000 300.000
Resultat: -73.000 -49.000 91.000 290.000 204.000
Egenkapital: 659.000 733.000 781.000 690.000 601.000
Regnskap for  Fremor Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 25.000 170.000 200.000 300.000
Driftskostnader -22.000 -16.000 -17.000 -15.000 -18.000
Driftsresultat -22.000 9.000 153.000 185.000 282.000
Finansinntekter 0 0 0 173.000 0
Finanskostnader -52.000 -58.000 -62.000 -69.000 -78.000
Finans -52.000 -58.000 -62.000 104.000 -78.000
Resultat før skatt -73.000 -49.000 91.000 290.000 204.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -73.000 -49.000 91.000 290.000 204.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.149.000 2.149.000 2.149.000 2.149.000 2.079.000
Sum omløpsmidler 8.000 203.000 367.000 590.000 400.000
Sum eiendeler 2.157.000 2.352.000 2.516.000 2.739.000 2.479.000
Sum opptjent egenkapital 559.000 633.000 681.000 590.000 501.000
Sum egenkapital 659.000 733.000 781.000 690.000 601.000
Sum langsiktig gjeld 1.495.000 1.615.000 1.730.000 1.839.000 1.871.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 5.000 6.000 210.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 2.158.000 2.353.000 2.517.000 2.739.000 2.480.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 25.000 170.000 200.000 300.000
Driftsinntekter 0 25.000 170.000 200.000 300.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -16.000 -17.000 -15.000 -18.000
Driftskostnader -22.000 -16.000 -17.000 -15.000 -18.000
Driftsresultat -22.000 9.000 153.000 185.000 282.000
Finansinntekter 0 0 0 173.000 0
Finanskostnader -52.000 -58.000 -62.000 -69.000 -78.000
Finans -52.000 -58.000 -62.000 104.000 -78.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Årsresultat -73.000 -49.000 91.000 290.000 204.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.149.000 2.149.000 2.149.000 2.149.000 2.079.000
Sum anleggsmidler 2.149.000 2.149.000 2.149.000 2.149.000 2.079.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 25.000 170.000 373.000 300.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 178.000 197.000 216.000 100.000
Sum omløpsmidler 8.000 203.000 367.000 590.000 400.000
Sum eiendeler 2.157.000 2.352.000 2.516.000 2.739.000 2.479.000
Sum opptjent egenkapital 559.000 633.000 681.000 590.000 501.000
Sum egenkapital 659.000 733.000 781.000 690.000 601.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.495.000 1.615.000 1.730.000 1.839.000 1.871.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 5.000 5.000 6.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 5.000 6.000 210.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 2.158.000 2.353.000 2.517.000 2.739.000 2.480.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 198.000 361.000 380.000 392.000
Likviditetsgrad 1 2 40.6 61.2 2.8 50.0
Likviditetsgrad 2 2 40.6 61.2 2.9 50.1
Soliditet 30.5 31.2 3 25.2 24.2
Resultatgrad 3 9 92.5 94.0
Rentedekningsgrad -0.4 0.2 2.5 5.2 3.6
Gjeldsgrad 2.3 2.2 2.2 3.0 3.1
Total kapitalrentabilitet 0.4 6.1 13.1 11.4
Signatur
27.06.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex