Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fremskrittspartiet
Juridisk navn:  Fremskrittspartiet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23135400
Karl Johans Gate 25 Karl Johans Gate 25 Fax: 23135401
0159 Oslo 159 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 970374825
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 4/8/1973 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.11%
Resultat  
  
-114.83%
Egenkapital  
  
-2.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 54.427.000 50.814.000 54.862.000 53.677.000 51.150.000
Resultat: -1.464.000 9.872.000 -7.155.000 21.020.000 3.125.000
Egenkapital: 47.638.000 49.102.000 39.230.000 46.384.000 25.364.000
Regnskap for  Fremskrittspartiet
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 54.427.000 50.814.000 54.862.000 53.677.000 51.150.000
Driftskostnader -55.890.000 -40.942.000 -62.017.000 -32.657.000 -48.334.000
Driftsresultat -1.464.000 9.872.000 -7.155.000 21.020.000 2.817.000
Finansinntekter 0 0 0 0 360.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -51.000
Finans 0 0 0 0 309.000
Resultat før skatt -1.464.000 9.872.000 -7.155.000 21.020.000 3.125.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.464.000 9.872.000 -7.155.000 21.020.000 3.125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.334.000 276.000 1.579.000 1.111.000 1.415.000
Sum omløpsmidler 48.728.000 54.691.000 44.450.000 49.297.000 35.106.000
Sum eiendeler 53.062.000 54.967.000 46.029.000 50.408.000 36.521.000
Sum opptjent egenkapital 47.638.000 49.101.000 39.229.000 46.384.000 25.364.000
Sum egenkapital 47.638.000 49.102.000 39.230.000 46.384.000 25.364.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.974.000
Sum kortsiktig gjeld 5.423.000 5.866.000 6.800.000 4.024.000 8.184.000
Sum gjeld og egenkapital 53.061.000 54.967.000 46.029.000 50.408.000 36.522.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 49.428.000
Andre inntekter 54.427.000 50.814.000 54.862.000 53.677.000 1.722.000
Driftsinntekter 54.427.000 50.814.000 54.862.000 53.677.000 51.150.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -17.612.000
Avskrivning 0 0 0 0 -716.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.890.000 -40.942.000 -62.017.000 -32.657.000 -30.006.000
Driftskostnader -55.890.000 -40.942.000 -62.017.000 -32.657.000 -48.334.000
Driftsresultat -1.464.000 9.872.000 -7.155.000 21.020.000 2.817.000
Finansinntekter 0 0 0 0 360.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -51.000
Finans 0 0 0 0 309.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.464.000 9.872.000 -7.155.000 21.020.000 3.125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.334.000 276.000 1.579.000 1.111.000 1.415.000
Sum varige driftsmidler 4.334.000 276.000 1.579.000 1.111.000 1.415.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.334.000 276.000 1.579.000 1.111.000 1.415.000
Varebeholdning 3.100.000 2.621.000 3.324.000 2.608.000 2.204.000
Kundefordringer 0 0 0 677.000 0
Andre fordringer 4.337.000 4.480.000 3.976.000 2.901.000 2.866.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 41.290.000 47.591.000 37.150.000 43.111.000 30.036.000
Sum omløpsmidler 48.728.000 54.691.000 44.450.000 49.297.000 35.106.000
Sum eiendeler 53.062.000 54.967.000 46.029.000 50.408.000 36.521.000
Sum opptjent egenkapital 47.638.000 49.101.000 39.229.000 46.384.000 25.364.000
Sum egenkapital 47.638.000 49.102.000 39.230.000 46.384.000 25.364.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.974.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.974.000
Leverandørgjeld 1.440.000 1.750.000 3.088.000 1.224.000 3.717.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.782.000 1.417.000 1.101.000 912.000 1.020.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.201.000 2.698.000 2.611.000 1.889.000 3.446.000
Sum kortsiktig gjeld 5.423.000 5.866.000 6.800.000 4.024.000 8.184.000
Sum gjeld og egenkapital 53.061.000 54.967.000 46.029.000 50.408.000 36.522.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.305.000 48.825.000 37.650.000 45.273.000 26.922.000
Likviditetsgrad 1 9 9.3 6 12.3 4.3
Likviditetsgrad 2 8.4 8.9 6 11.6 4.1
Soliditet 89.8 89.3 85.2 9 69.4
Resultatgrad -2.7 19.4 39.2 5.5
Rentedekningsgrad 62.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet -2.8 1 -15.5 41.7 8.7
Prokurister
17.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex