Fremskrittspartiets Hus Rogaland
Juridisk navn:  Fremskrittspartiets Hus Rogaland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sverdrups Gate 23 Sverdrups Gate 23 Fax:
4007 Stavanger 4007 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 982022347
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/29/2000
Foretakstype: STI
Revisor: Abacus Revisjon As
Regnskapsfører: Lizzy Rådgiving Og Regnskap Liv Zazz
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.56%
Resultat  
  
-140.82%
Egenkapital  
  
-1.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 108.000 131.000 338.000 108.000 108.000
Resultat: -20.000 49.000 -12.000 1.000 -10.000
Egenkapital: 1.813.000 1.833.000 1.784.000 1.796.000 1.795.000
Regnskap for  Fremskrittspartiets Hus Rogaland
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 108.000 131.000 338.000 108.000 108.000
Driftskostnader -130.000 -82.000 -351.000 -108.000 -119.000
Driftsresultat -22.000 49.000 -13.000 0 -11.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Resultat før skatt -20.000 49.000 -12.000 1.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 49.000 -12.000 1.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.694.000 1.694.000 1.694.000 1.694.000 1.703.000
Sum omløpsmidler 123.000 143.000 95.000 116.000 98.000
Sum eiendeler 1.817.000 1.837.000 1.789.000 1.810.000 1.801.000
Sum opptjent egenkapital 1.513.000 1.533.000 1.484.000 1.496.000 1.495.000
Sum egenkapital 1.813.000 1.833.000 1.784.000 1.796.000 1.795.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 3.000 4.000 14.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 1.816.000 1.836.000 1.788.000 1.810.000 1.802.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000
Andre inntekter 0 23.000 230.000 0 0
Driftsinntekter 108.000 131.000 338.000 108.000 108.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -23.000 -21.000 -21.000 -21.000 -21.000
Avskrivning 0 0 0 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -107.000 -61.000 -330.000 -77.000 -88.000
Driftskostnader -130.000 -82.000 -351.000 -108.000 -119.000
Driftsresultat -22.000 49.000 -13.000 0 -11.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 49.000 -12.000 1.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.694.000 1.694.000 1.694.000 1.694.000 1.703.000
Sum varige driftsmidler 1.694.000 1.694.000 1.694.000 1.694.000 1.703.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.694.000 1.694.000 1.694.000 1.694.000 1.703.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 123.000 143.000 95.000 116.000 98.000
Sum omløpsmidler 123.000 143.000 95.000 116.000 98.000
Sum eiendeler 1.817.000 1.837.000 1.789.000 1.810.000 1.801.000
Sum opptjent egenkapital 1.513.000 1.533.000 1.484.000 1.496.000 1.495.000
Sum egenkapital 1.813.000 1.833.000 1.784.000 1.796.000 1.795.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 2.000 11.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000 0 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 3.000 4.000 14.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 1.816.000 1.836.000 1.788.000 1.810.000 1.802.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 120.000 140.000 91.000 102.000 91.000
Likviditetsgrad 1 4 47.7 23.8 8.3 14.0
Likviditetsgrad 2 4 47.7 23.8 8.3 14.1
Soliditet 99.8 99.8 99.8 99.2 99.6
Resultatgrad -20.4 37.4 -3.8 0 -10.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.2 2.7 -0.7 0.1 -0.6
Signatur
24.04.2020
STYRELEDEREN I FELLESSKAP MED ET STYREMEDLEM UTPEKT AV STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex