Fremskrittspartiets Stortingsgruppe
Juridisk navn:  Fremskrittspartiets Stortingsgruppe
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23313418
Postboks 223 Stortinget Stortinget Karl Johans Gate 22 Fax: 23313828
0026 Oslo 26 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 974190427
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 12/31/1973
Foretakstype: ANNA
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.79%
Resultat  
  
-55.2%
Egenkapital  
  
0.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.177.000 25.973.000 26.504.000 26.217.000 25.478.000
Resultat: 323.000 721.000 1.531.000 1.103.000 3.564.000
Egenkapital: 48.952.000 48.629.000 47.908.000 46.377.000 45.274.000
Regnskap for  Fremskrittspartiets Stortingsgruppe
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.177.000 25.973.000 26.504.000 26.217.000 25.478.000
Driftskostnader -26.358.000 -25.490.000 -25.216.000 -25.383.000 -22.401.000
Driftsresultat -182.000 482.000 1.288.000 834.000 3.077.000
Finansinntekter 512.000 241.000 250.000 270.000 489.000
Finanskostnader -7.000 -2.000 -6.000 -1.000 -2.000
Finans 505.000 239.000 244.000 269.000 487.000
Resultat før skatt 323.000 721.000 1.531.000 1.103.000 3.564.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 323.000 721.000 1.531.000 1.103.000 3.564.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 54.187.000 52.916.000 52.411.000 50.572.000 49.258.000
Sum eiendeler 54.187.000 52.916.000 52.411.000 50.572.000 49.258.000
Sum opptjent egenkapital 48.952.000 48.629.000 47.908.000 46.377.000 45.274.000
Sum egenkapital 48.952.000 48.629.000 47.908.000 46.377.000 45.274.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.235.000 4.287.000 4.503.000 4.196.000 3.984.000
Sum gjeld og egenkapital 54.187.000 52.916.000 52.411.000 50.573.000 49.258.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 26.177.000 25.973.000 26.504.000 26.217.000 25.478.000
Driftsinntekter 26.177.000 25.973.000 26.504.000 26.217.000 25.478.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -22.513.000 -21.617.000 -20.263.000 -20.394.000 -18.047.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.845.000 -3.873.000 -4.953.000 -4.989.000 -4.354.000
Driftskostnader -26.358.000 -25.490.000 -25.216.000 -25.383.000 -22.401.000
Driftsresultat -182.000 482.000 1.288.000 834.000 3.077.000
Finansinntekter 512.000 241.000 250.000 270.000 489.000
Finanskostnader -7.000 -2.000 -6.000 -1.000 -2.000
Finans 505.000 239.000 244.000 269.000 487.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 323.000 721.000 1.531.000 1.103.000 3.564.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 73.000 0 -2.000 8.000 311.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 54.114.000 52.916.000 52.413.000 50.564.000 48.948.000
Sum omløpsmidler 54.187.000 52.916.000 52.411.000 50.572.000 49.258.000
Sum eiendeler 54.187.000 52.916.000 52.411.000 50.572.000 49.258.000
Sum opptjent egenkapital 48.952.000 48.629.000 47.908.000 46.377.000 45.274.000
Sum egenkapital 48.952.000 48.629.000 47.908.000 46.377.000 45.274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 821.000 579.000 1.051.000 433.000 546.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.530.000 1.424.000 1.234.000 1.375.000 1.364.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.884.000 2.285.000 2.219.000 2.388.000 2.075.000
Sum kortsiktig gjeld 5.235.000 4.287.000 4.503.000 4.196.000 3.984.000
Sum gjeld og egenkapital 54.187.000 52.916.000 52.411.000 50.573.000 49.258.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 48.952.000 48.629.000 47.908.000 46.376.000 45.274.000
Likviditetsgrad 1 10.4 12.3 11.6 12.1 12.4
Likviditetsgrad 2 10.4 12.3 11.6 12.1 12.4
Soliditet 90.3 91.9 91.4 91.7 91.9
Resultatgrad -0.7 1.9 4.9 3.2 12.1
Rentedekningsgrad 2 214.7 8 1783.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.6 1.4 2.9 2.2 7.2
Prokurister
03.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex