Fremtiden Barnehage Eiendom As
Juridisk navn:  Fremtiden Barnehage Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Steinsvikvegen 29 Steinsvikvegen 29 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 921735790
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/15/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Intunor Services 2 As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -4.000
Egenkapital: 14.000
Regnskap for  Fremtiden Barnehage Eiendom As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -4.000
Driftsresultat -4.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -4.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 30.000
Sum eiendeler 30.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 14.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -4.000
Driftskostnader -4.000
Driftsresultat -4.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 30.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 30.000
Sum eiendeler 30.000
Sum opptjent egenkapital -4.000
Sum egenkapital 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 10.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000
Likviditetsgrad 1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9
Soliditet 46.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1
Total kapitalrentabilitet -13.3
Signatur
16.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex