Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fretheim Bruk As
Juridisk navn:  Fretheim Bruk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95826782
Ole Irgens' Vei 65C Losna Fax:
5019 Bergen 6926 Krakhella
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Solund
Org.nr: 879498082
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/21/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Deloitte Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
251.35%
Egenkapital  
  
2.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 96.000 0 194.000 1.922.000 56.000
Resultat: 56.000 -37.000 157.000 991.000 13.000
Egenkapital: 1.694.000 1.645.000 1.681.000 1.565.000 842.000
Regnskap for  Fretheim Bruk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 96.000 0 194.000 1.922.000 56.000
Driftskostnader -43.000 -39.000 -46.000 -948.000 -69.000
Driftsresultat 53.000 -40.000 148.000 974.000 -14.000
Finansinntekter 2.000 3.000 9.000 17.000 26.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 2.000 3.000 8.000 17.000 26.000
Resultat før skatt 56.000 -37.000 157.000 991.000 13.000
Skattekostnad -7.000 1.000 -40.000 -268.000 -5.000
Årsresultat 49.000 -36.000 117.000 723.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 943.000 929.000 917.000 900.000 9.000
Sum omløpsmidler 771.000 826.000 944.000 1.039.000 948.000
Sum eiendeler 1.714.000 1.755.000 1.861.000 1.939.000 957.000
Sum opptjent egenkapital 1.594.000 1.545.000 1.581.000 1.465.000 742.000
Sum egenkapital 1.694.000 1.645.000 1.681.000 1.565.000 842.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 110.000 179.000 374.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 1.714.000 1.755.000 1.861.000 1.939.000 957.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 96.000 0 194.000 1.922.000 56.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 96.000 0 194.000 1.922.000 56.000
Varekostnad 0 -1.000 -1.000 -907.000 -1.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -10.000 -5.000 -2.000 -8.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -33.000 -43.000 -33.000 -58.000
Driftskostnader -43.000 -39.000 -46.000 -948.000 -69.000
Driftsresultat 53.000 -40.000 148.000 974.000 -14.000
Finansinntekter 2.000 3.000 9.000 17.000 26.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 2.000 3.000 8.000 17.000 26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 -36.000 117.000 723.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 33.000 15.000 0 0 8.000
Driftsløsøre 10.000 13.000 17.000 0 0
Sum varige driftsmidler 43.000 29.000 17.000 0 8.000
Sum finansielle anleggsmidler 900.000 900.000 900.000 900.000 0
Sum anleggsmidler 943.000 929.000 917.000 900.000 9.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 60.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 711.000 826.000 944.000 1.039.000 948.000
Sum omløpsmidler 771.000 826.000 944.000 1.039.000 948.000
Sum eiendeler 1.714.000 1.755.000 1.861.000 1.939.000 957.000
Sum opptjent egenkapital 1.594.000 1.545.000 1.581.000 1.465.000 742.000
Sum egenkapital 1.694.000 1.645.000 1.681.000 1.565.000 842.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 1.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 6.000 0 39.000 267.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 13.000 1.000 7.000 1.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 109.000 132.000 106.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000 110.000 179.000 374.000 115.000
Sum gjeld og egenkapital 1.714.000 1.755.000 1.861.000 1.939.000 957.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 752.000 716.000 765.000 665.000 833.000
Likviditetsgrad 1 40.6 7.5 5.3 2.8 8.2
Likviditetsgrad 2 40.6 7.5 5.3 2.8 8.3
Soliditet 98.8 93.7 90.3 80.7 88.0
Resultatgrad 55.2 76.3 50.7 -25.0
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.2 -2.1 8.4 51.1 1.3
Signatur
29.02.2012
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex