Frewi AS
Juridisk navn:  Frewi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 97 Fax:
9381 Torsken 9381 Torsken
Fylke: Kommune:
Troms Torsken
Org.nr: 989274511
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 12/29/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Senja Revisjon As
Regnskapsfører: Aktiva As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.78%
Resultat  
  
-21.34%
Egenkapital  
  
38.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 63.000 59.000 48.000 24.000 35.000
Resultat: 16.396.000 20.843.000 621.000 1.889.000 1.074.000
Egenkapital: 59.294.000 42.899.000 22.055.000 21.434.000 19.734.000
Regnskap for  Frewi AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 63.000 59.000 48.000 24.000 35.000
Driftskostnader -208.000 -548.000 -555.000 -993.000 -437.000
Driftsresultat -145.000 -490.000 -506.000 -969.000 -402.000
Finansinntekter 16.602.000 21.415.000 1.127.000 2.859.000 1.527.000
Finanskostnader -62.000 -82.000 0 0 -51.000
Finans 16.540.000 21.333.000 1.127.000 2.859.000 1.476.000
Resultat før skatt 16.396.000 20.843.000 621.000 1.889.000 1.074.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.396.000 20.843.000 621.000 1.889.000 1.074.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.207.000 9.911.000 13.850.000 12.924.000 12.730.000
Sum omløpsmidler 49.060.000 35.127.000 8.268.000 8.555.000 7.031.000
Sum eiendeler 61.267.000 45.038.000 22.118.000 21.479.000 19.761.000
Sum opptjent egenkapital 54.168.000 37.773.000 16.929.000 16.308.000 14.608.000
Sum egenkapital 59.294.000 42.899.000 22.055.000 21.434.000 19.734.000
Sum langsiktig gjeld 1.817.000 2.017.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 157.000 122.000 62.000 44.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 61.268.000 45.038.000 22.117.000 21.478.000 19.761.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 63.000 59.000 48.000 24.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 35.000
Driftsinntekter 63.000 59.000 48.000 24.000 35.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -208.000 -548.000 -555.000 -993.000 -437.000
Driftskostnader -208.000 -548.000 -555.000 -993.000 -437.000
Driftsresultat -145.000 -490.000 -506.000 -969.000 -402.000
Finansinntekter 16.602.000 21.415.000 1.127.000 2.859.000 1.527.000
Finanskostnader -62.000 -82.000 0 0 -51.000
Finans 16.540.000 21.333.000 1.127.000 2.859.000 1.476.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.396.000 20.843.000 621.000 1.889.000 1.074.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 37.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 37.000 37.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.171.000 9.874.000 13.850.000 12.924.000 12.730.000
Sum anleggsmidler 12.207.000 9.911.000 13.850.000 12.924.000 12.730.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 63.000 59.000 0 0 0
Andre fordringer 355.000 287.000 20.000 0 112.000
Sum investeringer 42.913.000 28.532.000 2.008.000 1.887.000 3.024.000
Kasse, bank 5.730.000 6.249.000 6.240.000 6.668.000 3.895.000
Sum omløpsmidler 49.060.000 35.127.000 8.268.000 8.555.000 7.031.000
Sum eiendeler 61.267.000 45.038.000 22.118.000 21.479.000 19.761.000
Sum opptjent egenkapital 54.168.000 37.773.000 16.929.000 16.308.000 14.608.000
Sum egenkapital 59.294.000 42.899.000 22.055.000 21.434.000 19.734.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.817.000 2.017.000 0 0 0
Leverandørgjeld 157.000 81.000 43.000 33.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 41.000 19.000 12.000 0
Sum kortsiktig gjeld 157.000 122.000 62.000 44.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 61.268.000 45.038.000 22.117.000 21.478.000 19.761.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 48.903.000 35.005.000 8.206.000 8.511.000 7.004.000
Likviditetsgrad 1 312.5 287.9 133.4 194.4 260.4
Likviditetsgrad 2 312.5 287.9 133.4 194.5 260.5
Soliditet 96.8 95.3 99.7 99.8 99.9
Resultatgrad -230.2 -830.5 -1054.2 -4037.5 -1148.6
Rentedekningsgrad -2.3 22.1
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 26.9 46.5 2.8 8.8 5.7
Signatur
29.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex