Frewi AS
Juridisk navn:  Frewi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 97 Fax:
9381 Torsken 9381 Torsken
Fylke: Kommune:
Troms Torsken
Org.nr: 989274511
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 29.12.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Senja Revisjon As
Regnskapsfører: Aktiva As
Utvikling:
Omsetning  
  
22,92%
Resultat  
  
3256,36%
Egenkapital  
  
94,51%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 59.000 48.000 24.000 35.000 4.000
Resultat: 20.843.000 621.000 1.889.000 1.074.000 34.000
Egenkapital: 42.899.000 22.055.000 21.434.000 19.734.000 18.660.000
Regnskap for  Frewi AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 59.000 48.000 24.000 35.000 4.000
Driftskostnader -548.000 -555.000 -993.000 -437.000 -373.000
Driftsresultat -490.000 -506.000 -969.000 -402.000 -369.000
Finansinntekter 21.415.000 1.127.000 2.859.000 1.527.000 405.000
Finanskostnader -82.000 0 0 -51.000 -1.000
Finans 21.333.000 1.127.000 2.859.000 1.476.000 404.000
Resultat før skatt 20.843.000 621.000 1.889.000 1.074.000 34.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.843.000 621.000 1.889.000 1.074.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.911.000 13.850.000 12.924.000 12.730.000 12.454.000
Sum omløpsmidler 35.127.000 8.268.000 8.555.000 7.031.000 6.234.000
Sum eiendeler 45.038.000 22.118.000 21.479.000 19.761.000 18.688.000
Sum opptjent egenkapital 37.773.000 16.929.000 16.308.000 14.608.000 13.534.000
Sum egenkapital 42.899.000 22.055.000 21.434.000 19.734.000 18.660.000
Sum langsiktig gjeld 2.017.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 122.000 62.000 44.000 27.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 45.038.000 22.117.000 21.478.000 19.761.000 18.688.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.000 48.000 24.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 35.000 4.000
Driftsinntekter 59.000 48.000 24.000 35.000 4.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -548.000 -555.000 -993.000 -437.000 -373.000
Driftskostnader -548.000 -555.000 -993.000 -437.000 -373.000
Driftsresultat -490.000 -506.000 -969.000 -402.000 -369.000
Finansinntekter 21.415.000 1.127.000 2.859.000 1.527.000 405.000
Finanskostnader -82.000 0 0 -51.000 -1.000
Finans 21.333.000 1.127.000 2.859.000 1.476.000 404.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.843.000 621.000 1.889.000 1.074.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 37.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 37.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.874.000 13.850.000 12.924.000 12.730.000 12.454.000
Sum anleggsmidler 9.911.000 13.850.000 12.924.000 12.730.000 12.454.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 59.000 0 0 0 6.000
Andre fordringer 287.000 20.000 0 112.000 90.000
Sum investeringer 28.532.000 2.008.000 1.887.000 3.024.000 1.899.000
Kasse, bank 6.249.000 6.240.000 6.668.000 3.895.000 4.239.000
Sum omløpsmidler 35.127.000 8.268.000 8.555.000 7.031.000 6.234.000
Sum eiendeler 45.038.000 22.118.000 21.479.000 19.761.000 18.688.000
Sum opptjent egenkapital 37.773.000 16.929.000 16.308.000 14.608.000 13.534.000
Sum egenkapital 42.899.000 22.055.000 21.434.000 19.734.000 18.660.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.017.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 81.000 43.000 33.000 27.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000 19.000 12.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 122.000 62.000 44.000 27.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 45.038.000 22.117.000 21.478.000 19.761.000 18.688.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.005.000 8.206.000 8.511.000 7.004.000 6.206.000
Likviditetsgrad 1 287.9 133.4 194.4 260.4 222.6
Likviditetsgrad 2 287.9 133.4 194.5 260.5 222.7
Soliditet 95.3 99.7 99.8 99.9 99.9
Resultatgrad -830.5 -1054.2 -4037.5 -1148.6 -9225.0
Rentedekningsgrad 22.1 36.0
Gjeldsgrad 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 46.5 2.8 8.8 5.7 0.2
Signatur
29.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex