Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frich'S Hotel Og Spiseri Alvdal As
Juridisk navn:  Frich'S Hotel Og Spiseri Alvdal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62487133
Fax: 62487883
2560 Alvdal 2560 Alvdal
Fylke: Kommune:
Hedmark Alvdal
Org.nr: 984094175
Aksjekapital: 1.216.900 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 11/24/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Reinheim Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.67%
Resultat  
  
41128.57%
Egenkapital  
  
32.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 27.504.000 24.197.000 26.034.000 25.301.000 21.941.000
Resultat: 2.886.000 7.000 1.854.000 633.000 -572.000
Egenkapital: 7.468.000 5.632.000 5.403.000 8.912.000 8.447.000
Regnskap for  Frich'S Hotel Og Spiseri Alvdal As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 27.504.000 24.197.000 26.034.000 25.301.000 21.941.000
Driftskostnader -24.572.000 -24.149.000 -23.725.000 -24.184.000 -21.953.000
Driftsresultat 2.932.000 48.000 2.309.000 1.116.000 -12.000
Finansinntekter 32.000 41.000 45.000 85.000 88.000
Finanskostnader -78.000 -83.000 -500.000 -568.000 -649.000
Finans -46.000 -42.000 -455.000 -483.000 -561.000
Resultat før skatt 2.886.000 7.000 1.854.000 633.000 -572.000
Skattekostnad -450.000 222.000 -176.000 -172.000 158.000
Årsresultat 2.437.000 229.000 1.678.000 461.000 -414.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.691.000 3.040.000 3.391.000 19.326.000 20.444.000
Sum omløpsmidler 10.868.000 7.844.000 7.046.000 6.454.000 5.162.000
Sum eiendeler 13.559.000 10.884.000 10.437.000 25.780.000 25.606.000
Sum opptjent egenkapital 6.175.000 4.087.000 3.858.000 3.679.000 3.214.000
Sum egenkapital 7.468.000 5.632.000 5.403.000 8.912.000 8.447.000
Sum langsiktig gjeld 1.598.000 1.450.000 1.672.000 13.717.000 13.928.000
Sum kortsiktig gjeld 4.492.000 3.802.000 3.362.000 3.150.000 3.232.000
Sum gjeld og egenkapital 13.558.000 10.884.000 10.437.000 25.779.000 25.607.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.470.000 24.192.000 25.876.000 25.171.000 21.883.000
Andre inntekter 34.000 4.000 158.000 130.000 58.000
Driftsinntekter 27.504.000 24.197.000 26.034.000 25.301.000 21.941.000
Varekostnad -6.680.000 -6.580.000 -7.197.000 -7.061.000 -6.376.000
Lønninger -8.981.000 -9.948.000 -9.739.000 -10.382.000 -9.167.000
Avskrivning -655.000 -670.000 -1.179.000 -1.235.000 -1.219.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.256.000 -6.951.000 -5.610.000 -5.506.000 -5.191.000
Driftskostnader -24.572.000 -24.149.000 -23.725.000 -24.184.000 -21.953.000
Driftsresultat 2.932.000 48.000 2.309.000 1.116.000 -12.000
Finansinntekter 32.000 41.000 45.000 85.000 88.000
Finanskostnader -78.000 -83.000 -500.000 -568.000 -649.000
Finans -46.000 -42.000 -455.000 -483.000 -561.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.437.000 229.000 1.678.000 461.000 -414.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 22.000 34.000 14.000 21.000
Fast eiendom 122.000 0 0 15.990.000 16.660.000
Maskiner anlegg 0 122.000 136.000 0 0
Driftsløsøre 2.569.000 2.884.000 3.207.000 3.276.000 3.671.000
Sum varige driftsmidler 2.691.000 3.006.000 3.343.000 19.267.000 20.330.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 12.000 14.000 45.000 93.000
Sum anleggsmidler 2.691.000 3.040.000 3.391.000 19.326.000 20.444.000
Varebeholdning 472.000 583.000 440.000 552.000 709.000
Kundefordringer 2.751.000 989.000 363.000 482.000 282.000
Andre fordringer 1.705.000 4.400.000 4.553.000 882.000 741.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.280.000 1.872.000 1.690.000 4.538.000 3.430.000
Sum omløpsmidler 10.868.000 7.844.000 7.046.000 6.454.000 5.162.000
Sum eiendeler 13.559.000 10.884.000 10.437.000 25.780.000 25.606.000
Sum opptjent egenkapital 6.175.000 4.087.000 3.858.000 3.679.000 3.214.000
Sum egenkapital 7.468.000 5.632.000 5.403.000 8.912.000 8.447.000
Sum avsetninger til forpliktelser 278.000 43.000 265.000 615.000 448.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 602.000
Sum langsiktig gjeld 1.598.000 1.450.000 1.672.000 13.717.000 13.928.000
Leverandørgjeld 1.752.000 1.937.000 1.201.000 1.093.000 1.050.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 573.000 486.000 495.000 641.000 583.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.167.000 1.379.000 1.666.000 1.416.000 997.000
Sum kortsiktig gjeld 4.492.000 3.802.000 3.362.000 3.150.000 3.232.000
Sum gjeld og egenkapital 13.558.000 10.884.000 10.437.000 25.779.000 25.607.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.376.000 4.042.000 3.684.000 3.304.000 1.930.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.1 2 2.0 1.6
Likviditetsgrad 2 2.3 1.9 2 1.9 1.4
Soliditet 55.1 51.7 51.8 34.6 33.0
Resultatgrad 10.7 0.2 8.9 4.4 -0.1
Rentedekningsgrad 37.6 0.6 4.6 2.1 0.1
Gjeldsgrad 0.8 0.9 0.9 1.9 2.0
Total kapitalrentabilitet 21.9 0.8 22.6 4.7 0.3
Signatur
07.11.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex