Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frich'S Hotel Og Spiseri Alvdal As
Juridisk navn:  Frich'S Hotel Og Spiseri Alvdal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62487133
Nord-Østerdalsveien 5148 Nord-Østerdalsveien 5148 Fax: 62487883
2560 Alvdal 2560 Alvdal
Fylke: Kommune:
Innlandet Alvdal
Org.nr: 984094175
Aksjekapital: 1.216.900 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 11/24/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.59%
Resultat  
  
-68.19%
Egenkapital  
  
-11.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 23.491.000 27.504.000 24.197.000 26.034.000 25.301.000
Resultat: 918.000 2.886.000 7.000 1.854.000 633.000
Egenkapital: 6.635.000 7.468.000 5.632.000 5.403.000 8.912.000
Regnskap for  Frich'S Hotel Og Spiseri Alvdal As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 23.491.000 27.504.000 24.197.000 26.034.000 25.301.000
Driftskostnader -22.639.000 -24.572.000 -24.149.000 -23.725.000 -24.184.000
Driftsresultat 853.000 2.932.000 48.000 2.309.000 1.116.000
Finansinntekter 141.000 32.000 41.000 45.000 85.000
Finanskostnader -75.000 -78.000 -83.000 -500.000 -568.000
Finans 66.000 -46.000 -42.000 -455.000 -483.000
Resultat før skatt 918.000 2.886.000 7.000 1.854.000 633.000
Skattekostnad -202.000 -450.000 222.000 -176.000 -172.000
Årsresultat 715.000 2.437.000 229.000 1.678.000 461.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.381.000 2.691.000 3.040.000 3.391.000 19.326.000
Sum omløpsmidler 7.799.000 10.868.000 7.844.000 7.046.000 6.454.000
Sum eiendeler 12.180.000 13.559.000 10.884.000 10.437.000 25.780.000
Sum opptjent egenkapital 5.341.000 6.175.000 4.087.000 3.858.000 3.679.000
Sum egenkapital 6.635.000 7.468.000 5.632.000 5.403.000 8.912.000
Sum langsiktig gjeld 1.391.000 1.598.000 1.450.000 1.672.000 13.717.000
Sum kortsiktig gjeld 4.154.000 4.492.000 3.802.000 3.362.000 3.150.000
Sum gjeld og egenkapital 12.179.000 13.558.000 10.884.000 10.437.000 25.779.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.420.000 27.470.000 24.192.000 25.876.000 25.171.000
Andre inntekter 71.000 34.000 4.000 158.000 130.000
Driftsinntekter 23.491.000 27.504.000 24.197.000 26.034.000 25.301.000
Varekostnad -5.781.000 -6.680.000 -6.580.000 -7.197.000 -7.061.000
Lønninger -8.356.000 -8.981.000 -9.948.000 -9.739.000 -10.382.000
Avskrivning -638.000 -655.000 -670.000 -1.179.000 -1.235.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.864.000 -8.256.000 -6.951.000 -5.610.000 -5.506.000
Driftskostnader -22.639.000 -24.572.000 -24.149.000 -23.725.000 -24.184.000
Driftsresultat 853.000 2.932.000 48.000 2.309.000 1.116.000
Finansinntekter 141.000 32.000 41.000 45.000 85.000
Finanskostnader -75.000 -78.000 -83.000 -500.000 -568.000
Finans 66.000 -46.000 -42.000 -455.000 -483.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.549.000 0 0 0 0
Årsresultat 715.000 2.437.000 229.000 1.678.000 461.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 22.000 34.000 14.000
Fast eiendom 111.000 122.000 0 0 15.990.000
Maskiner anlegg 0 0 122.000 136.000 0
Driftsløsøre 2.044.000 2.569.000 2.884.000 3.207.000 3.276.000
Sum varige driftsmidler 2.155.000 2.691.000 3.006.000 3.343.000 19.267.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.226.000 0 12.000 14.000 45.000
Sum anleggsmidler 4.381.000 2.691.000 3.040.000 3.391.000 19.326.000
Varebeholdning 375.000 472.000 583.000 440.000 552.000
Kundefordringer 184.000 2.751.000 989.000 363.000 482.000
Andre fordringer 776.000 1.705.000 4.400.000 4.553.000 882.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.928.000 3.280.000 1.872.000 1.690.000 4.538.000
Sum omløpsmidler 7.799.000 10.868.000 7.844.000 7.046.000 6.454.000
Sum eiendeler 12.180.000 13.559.000 10.884.000 10.437.000 25.780.000
Sum opptjent egenkapital 5.341.000 6.175.000 4.087.000 3.858.000 3.679.000
Sum egenkapital 6.635.000 7.468.000 5.632.000 5.403.000 8.912.000
Sum avsetninger til forpliktelser 207.000 278.000 43.000 265.000 615.000
Gjeld til kredittinstitutt 205.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.391.000 1.598.000 1.450.000 1.672.000 13.717.000
Leverandørgjeld 1.729.000 1.752.000 1.937.000 1.201.000 1.093.000
Betalbar skatt 274.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 420.000 573.000 486.000 495.000 641.000
Utbytte -1.549.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.526.000 2.167.000 1.379.000 1.666.000 1.416.000
Sum kortsiktig gjeld 4.154.000 4.492.000 3.802.000 3.362.000 3.150.000
Sum gjeld og egenkapital 12.179.000 13.558.000 10.884.000 10.437.000 25.779.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.645.000 6.376.000 4.042.000 3.684.000 3.304.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.4 2.1 2 2.0
Likviditetsgrad 2 1.8 2.3 1.9 2 1.9
Soliditet 54.5 55.1 51.7 51.8 34.6
Resultatgrad 3.6 10.7 0.2 8.9 4.4
Rentedekningsgrad 11.4 37.6 0.6 4.6 2.1
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.9 0.9 1.9
Total kapitalrentabilitet 8.2 21.9 0.8 22.6 4.7
Signatur
13.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex