Frig Invest As
Juridisk navn:  Frig Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grevlingåsen 16 Grevlingåsen 16 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 920298540
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 24.000
Regnskap for  Frig Invest As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 500.000
Sum omløpsmidler 24.000
Sum eiendeler 524.000
Sum opptjent egenkapital -6.000
Sum egenkapital 24.000
Sum langsiktig gjeld 500.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 524.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 500.000
Sum anleggsmidler 500.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 24.000
Sum omløpsmidler 24.000
Sum eiendeler 524.000
Sum opptjent egenkapital -6.000
Sum egenkapital 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 500.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 524.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 4.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 20.8
Total kapitalrentabilitet 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex