Frigard Gytri Amundsens Legat
Juridisk navn:  Frigard Gytri Amundsens Legat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90985198
V/Tone-Britt Handal Aase Storetveitvegen 142 V/Tone-Britt Handal Aase Storetveitvegen 142 Fax:
5231 Paradis 5231 Paradis
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 991453083
Aksjekapital: 245.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/1936
Foretakstype: STI
Revisor: Olstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
-133.33%
Resultat  
  
-220%
Egenkapital  
  
-4.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: -5.000 15.000 10.000 9.000 20.000
Resultat: -12.000 10.000 5.000 3.000 15.000
Egenkapital: 245.000 257.000 247.000 242.000 239.000
Regnskap for  Frigard Gytri Amundsens Legat
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter -5.000 15.000 10.000 9.000 20.000
Driftskostnader -7.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.000
Driftsresultat -12.000 10.000 5.000 3.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -12.000 10.000 5.000 3.000 15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 10.000 5.000 3.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 241.000 232.000
Sum omløpsmidler 245.000 257.000 247.000 1.000 7.000
Sum eiendeler 245.000 257.000 247.000 242.000 239.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 245.000 257.000 247.000 242.000 239.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 245.000 257.000 247.000 242.000 239.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 10.000 9.000 20.000
Andre inntekter -5.000 15.000 0 0 0
Driftsinntekter -5.000 15.000 10.000 9.000 20.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -5.000 -5.000 -4.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -6.000 -1.000 -1.000 -1.000
Driftskostnader -7.000 -6.000 -6.000 -6.000 -5.000
Driftsresultat -12.000 10.000 5.000 3.000 15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 10.000 5.000 3.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 241.000 232.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 241.000 232.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 245.000 255.000 239.000 0 0
Kasse, bank 0 2.000 8.000 1.000 7.000
Sum omløpsmidler 245.000 257.000 247.000 1.000 7.000
Sum eiendeler 245.000 257.000 247.000 242.000 239.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 245.000 257.000 247.000 242.000 239.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 245.000 257.000 247.000 242.000 239.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 245.000 257.000 247.000 1.000 7.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad 2 66.7 5 33.3 75.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -4.9 3.9 2 1.2 6.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex