Frigg Agentur As
Juridisk navn:  Frigg Agentur As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90990972
Blokkhusgata 1 Blokkhusgata 1 Fax:
4608 Kristiansand S 4608 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 916253206
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/9/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tet Kristiansand As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.66%
Resultat  
  
376.6%
Egenkapital  
  
307.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 502.000 724.000 982.000 109.000
Resultat: 224.000 47.000 22.000 37.000
Egenkapital: 228.000 56.000 22.000 30.000
Regnskap for  Frigg Agentur As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 502.000 724.000 982.000 109.000
Driftskostnader -294.000 -671.000 -951.000 -71.000
Driftsresultat 208.000 53.000 32.000 37.000
Finansinntekter 22.000 7.000 3.000 0
Finanskostnader -5.000 -14.000 -13.000 0
Finans 17.000 -7.000 -10.000 0
Resultat før skatt 224.000 47.000 22.000 37.000
Skattekostnad -53.000 -12.000 -30.000 -9.000
Årsresultat 172.000 35.000 -8.000 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 466.000 319.000 325.000 128.000
Sum eiendeler 466.000 319.000 325.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 204.000 32.000 -3.000 6.000
Sum egenkapital 228.000 56.000 22.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 239.000 262.000 303.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 467.000 318.000 324.000 128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 502.000 833.000 930.000 52.000
Andre inntekter 0 -110.000 53.000 57.000
Driftsinntekter 502.000 724.000 982.000 109.000
Varekostnad -6.000 -5.000 -5.000 -1.000
Lønninger -165.000 -304.000 -502.000 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -123.000 -362.000 -444.000 -70.000
Driftskostnader -294.000 -671.000 -951.000 -71.000
Driftsresultat 208.000 53.000 32.000 37.000
Finansinntekter 22.000 7.000 3.000 0
Finanskostnader -5.000 -14.000 -13.000 0
Finans 17.000 -7.000 -10.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 -23.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 172.000 35.000 -8.000 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 37.000 59.000 146.000 57.000
Andre fordringer 223.000 242.000 150.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 42.000 17.000 28.000 18.000
Sum omløpsmidler 466.000 319.000 325.000 128.000
Sum eiendeler 466.000 319.000 325.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 204.000 32.000 -3.000 6.000
Sum egenkapital 228.000 56.000 22.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 6.000 3.000
Betalbar skatt 53.000 12.000 30.000 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 9.000 32.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 130.000 241.000 235.000 95.000
Sum kortsiktig gjeld 239.000 262.000 303.000 98.000
Sum gjeld og egenkapital 467.000 318.000 324.000 128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 227.000 57.000 22.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.2 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.9 1.2 1.1 1.4
Soliditet 48.8 17.6 6.8 23.4
Resultatgrad 41.4 7.3 3.3 33.9
Rentedekningsgrad 41.6 3.8 2.5
Gjeldsgrad 1 4.7 13.8 3.3
Total kapitalrentabilitet 49.3 18.9 10.8 28.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex