Frigg Bollestad As
Juridisk navn:  Frigg Bollestad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Cator As Postboks 829 Sentrum 6. Etasje Lars Hertervigs Gate 5 Fax:
4004 Stavanger 4005 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 913037502
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Etableringsdato: 12/18/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Jansson & Larsen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
52.46%
Egenkapital  
  
-0.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -29.000 -61.000 -250.000 -281.000 -57.000
Egenkapital: 4.297.000 4.326.000 4.387.000 4.637.000 4.918.000
Regnskap for  Frigg Bollestad As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -22.000 -61.000 -250.000 -282.000 -44.000
Driftsresultat -22.000 -61.000 -250.000 -282.000 -44.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 18.000
Finanskostnader -7.000 0 0 0 -31.000
Finans -7.000 0 0 1.000 -13.000
Resultat før skatt -29.000 -61.000 -250.000 -281.000 -57.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 -61.000 -250.000 -281.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.440.000 4.290.000 4.140.000 3.990.000 3.577.000
Sum omløpsmidler 164.000 36.000 266.000 691.000 1.391.000
Sum eiendeler 4.604.000 4.326.000 4.406.000 4.681.000 4.968.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 4.297.000 4.326.000 4.387.000 4.637.000 4.918.000
Sum langsiktig gjeld 307.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 19.000 44.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 4.604.000 4.326.000 4.406.000 4.681.000 4.969.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -61.000 -250.000 -282.000 -44.000
Driftskostnader -22.000 -61.000 -250.000 -282.000 -44.000
Driftsresultat -22.000 -61.000 -250.000 -282.000 -44.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 18.000
Finanskostnader -7.000 0 0 0 -31.000
Finans -7.000 0 0 1.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 -61.000 -250.000 -281.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.250.000 3.100.000 2.950.000 2.800.000 2.650.000
Fast eiendom 1.190.000 1.190.000 1.190.000 0 927.000
Maskiner anlegg 0 0 0 1.190.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.190.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 927.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.440.000 4.290.000 4.140.000 3.990.000 3.577.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 164.000 36.000 266.000 691.000 1.391.000
Sum omløpsmidler 164.000 36.000 266.000 691.000 1.391.000
Sum eiendeler 4.604.000 4.326.000 4.406.000 4.681.000 4.968.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 4.297.000 4.326.000 4.387.000 4.637.000 4.918.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 307.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 19.000 44.000 51.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 19.000 44.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 4.604.000 4.326.000 4.406.000 4.681.000 4.969.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 164.000 36.000 247.000 647.000 1.340.000
Likviditetsgrad 1 1 15.7 27.3
Likviditetsgrad 2 0 0 1 15.8 27.3
Soliditet 93.3 1 99.6 99.1 99.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -3.1 -0.8
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.5 -1.4 -5.7 -6.0 -0.5
Signatur
22.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex