Frigg Bygg Og Eiendom As
Juridisk navn:  Frigg Bygg Og Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45808150
Postboks 60 Måseskjæret Askvegen 209 Fax:
5841 Bergen 5307 Ask
Fylke: Kommune:
Hordaland Askøy
Org.nr: 914919797
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/18/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vest Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-93%
Resultat  
  
-99.07%
Egenkapital  
  
50%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.000 200.000 167.000 331.000
Resultat: 1.000 107.000 77.000 -207.000
Egenkapital: 3.000 2.000 -106.000 -183.000
Regnskap for  Frigg Bygg Og Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.000 200.000 167.000 331.000
Driftskostnader -13.000 -93.000 -89.000 -534.000
Driftsresultat 1.000 107.000 77.000 -203.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -4.000
Finans 0 0 0 -4.000
Resultat før skatt 1.000 107.000 77.000 -207.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 107.000 77.000 -207.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 19.000 152.000 7.000 15.000
Sum eiendeler 19.000 152.000 7.000 15.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -28.000 -136.000 -213.000
Sum egenkapital 3.000 2.000 -106.000 -183.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 151.000 112.000 198.000
Sum gjeld og egenkapital 19.000 153.000 6.000 15.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.000 200.000 167.000 331.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.000 200.000 167.000 331.000
Varekostnad 0 0 0 -20.000
Lønninger 31.000 0 -9.000 -261.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -93.000 -80.000 -253.000
Driftskostnader -13.000 -93.000 -89.000 -534.000
Driftsresultat 1.000 107.000 77.000 -203.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -4.000
Finans 0 0 0 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 107.000 77.000 -207.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 18.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 152.000 6.000 9.000
Sum omløpsmidler 19.000 152.000 7.000 15.000
Sum eiendeler 19.000 152.000 7.000 15.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -28.000 -136.000 -213.000
Sum egenkapital 3.000 2.000 -106.000 -183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 25.000 43.000 39.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 52.000 4.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 73.000 65.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 151.000 112.000 198.000
Sum gjeld og egenkapital 19.000 153.000 6.000 15.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 1.000 -105.000 -183.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1 0.1 0.1
Soliditet 15.8 1.3 -1766.7 -1220.0
Resultatgrad 7.1 53.5 46.1 -61.3
Rentedekningsgrad -50.8
Gjeldsgrad 5.3 75.5 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet 5.3 69.9 1283.3 -1353.3
Signatur
13.02.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex