Frigg Holding AS
Juridisk navn:  Frigg Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95300859
Bjørnsons Gate 5 Bjørnsons Gate 5 Fax:
5059 Bergen 5059 Bergen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 989867571
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 5/16/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ole Moen Bergen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-126.03%
Egenkapital  
  
-4.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -19.000 73.000 -136.000 90.000 -33.000
Egenkapital: -489.000 -469.000 -540.000 -403.000 -488.000
Regnskap for  Frigg Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -11.000 -12.000 -12.000 -15.000
Driftsresultat -10.000 -11.000 -12.000 -12.000 -15.000
Finansinntekter 28.000 117.000 -4.000 102.000 -18.000
Finanskostnader -37.000 -34.000 -119.000 0 0
Finans -9.000 83.000 -123.000 102.000 -18.000
Resultat før skatt -19.000 73.000 -136.000 90.000 -33.000
Skattekostnad -2.000 -2.000 -1.000 -5.000 4.000
Årsresultat -20.000 71.000 -137.000 85.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 95.000 97.000 99.000 100.000 105.000
Sum omløpsmidler 221.000 229.000 146.000 269.000 167.000
Sum eiendeler 316.000 326.000 245.000 369.000 272.000
Sum opptjent egenkapital -989.000 -969.000 -1.040.000 -903.000 -988.000
Sum egenkapital -489.000 -469.000 -540.000 -403.000 -488.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 805.000 795.000 784.000 772.000 760.000
Sum gjeld og egenkapital 316.000 326.000 244.000 369.000 272.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -11.000 -12.000 -12.000 -15.000
Driftskostnader -10.000 -11.000 -12.000 -12.000 -15.000
Driftsresultat -10.000 -11.000 -12.000 -12.000 -15.000
Finansinntekter 28.000 117.000 -4.000 102.000 -18.000
Finanskostnader -37.000 -34.000 -119.000 0 0
Finans -9.000 83.000 -123.000 102.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 71.000 -137.000 85.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 95.000 97.000 99.000 100.000 105.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 95.000 97.000 99.000 100.000 105.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 95.000 223.000 142.000 264.000 161.000
Kasse, bank 126.000 6.000 4.000 6.000 6.000
Sum omløpsmidler 221.000 229.000 146.000 269.000 167.000
Sum eiendeler 316.000 326.000 245.000 369.000 272.000
Sum opptjent egenkapital -989.000 -969.000 -1.040.000 -903.000 -988.000
Sum egenkapital -489.000 -469.000 -540.000 -403.000 -488.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 805.000 795.000 784.000 772.000 760.000
Sum kortsiktig gjeld 805.000 795.000 784.000 772.000 760.000
Sum gjeld og egenkapital 316.000 326.000 244.000 369.000 272.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -584.000 -566.000 -638.000 -503.000 -593.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3
Soliditet -154.7 -143.9 -221.3 -109.2 -179.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -0.3 -0.1
Gjeldsgrad -1.6 -1.7 -1.5 -1.9 -1.6
Total kapitalrentabilitet 5.7 32.5 -6.6 24.4 -12.1
Signatur
15.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex