Frigg Oslo Fotballklubb
Juridisk navn:  Frigg Oslo Fotballklubb
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22692073
Postboks 5367 Majorstua Gydas Vei 14 Fax: 22692073
0304 Oslo 363 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 974965372
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/17/1904
Foretakstype: FLI
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
31.64%
Resultat  
  
-64.58%
Egenkapital  
  
113.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.474.000 7.197.000 7.202.000 5.333.000 5.046.000
Resultat: 34.000 96.000 -97.000 160.000 -34.000
Egenkapital: 62.000 29.000 -67.000 30.000 -131.000
Regnskap for  Frigg Oslo Fotballklubb
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.474.000 7.197.000 7.202.000 5.333.000 5.046.000
Driftskostnader -9.442.000 -7.102.000 -7.299.000 -5.172.000 -5.080.000
Driftsresultat 32.000 94.000 -98.000 160.000 -33.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 2.000 1.000 1.000 -1.000
Resultat før skatt 34.000 96.000 -97.000 160.000 -34.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 96.000 -97.000 160.000 -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.578.000 1.203.000 605.000 512.000 257.000
Sum eiendeler 1.578.000 1.203.000 605.000 512.000 257.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 30.000 -131.000
Sum egenkapital 62.000 29.000 -67.000 30.000 -131.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.515.000 1.175.000 673.000 482.000 388.000
Sum gjeld og egenkapital 1.577.000 1.204.000 606.000 512.000 257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.166.000 1.095.000 1.336.000 760.000 845.000
Andre inntekter 8.308.000 6.102.000 5.866.000 4.573.000 4.202.000
Driftsinntekter 9.474.000 7.197.000 7.202.000 5.333.000 5.046.000
Varekostnad 0 0 0 0 -1.453.000
Lønninger -4.688.000 -4.159.000 -3.506.000 -2.407.000 -2.171.000
Avskrivning 0 0 0 0 -1.456.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.754.000 -2.943.000 -3.793.000 -2.765.000 0
Driftskostnader -9.442.000 -7.102.000 -7.299.000 -5.172.000 -5.080.000
Driftsresultat 32.000 94.000 -98.000 160.000 -33.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 2.000 1.000 1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 96.000 -97.000 160.000 -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 142.000 148.000 127.000 204.000 147.000
Andre fordringer 134.000 163.000 130.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.302.000 892.000 348.000 308.000 110.000
Sum omløpsmidler 1.578.000 1.203.000 605.000 512.000 257.000
Sum eiendeler 1.578.000 1.203.000 605.000 512.000 257.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 30.000 -131.000
Sum egenkapital 62.000 29.000 -67.000 30.000 -131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 578.000 397.000 268.000 189.000 122.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 284.000 246.000 219.000 141.000 137.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 653.000 532.000 185.000 152.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 1.515.000 1.175.000 673.000 482.000 388.000
Sum gjeld og egenkapital 1.577.000 1.204.000 606.000 512.000 257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 63.000 28.000 -68.000 30.000 -131.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.9 1.1 0.7
Likviditetsgrad 2 1 1 0.9 1.1 0.7
Soliditet 3.9 2.4 -11.1 5.9 -51.0
Resultatgrad 0.3 1.3 -1.4 3.0 -0.7
Rentedekningsgrad -33.0
Gjeldsgrad 24.4 40.5 16.1 -3.0
Total kapitalrentabilitet 2.2 8 31.4 -12.8
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex