Frigg Software As
Juridisk navn:  Frigg Software As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69206969
Postboks 565 Rabekkgata 9 Fax: 69251402
1522 Moss 1523 Moss
Fylke: Kommune:
Østfold Moss
Org.nr: 987945885
Aksjekapital: 130.000 NOK
Etableringsdato: 2/25/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
32.26%
Egenkapital  
  
-210%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -21.000 -31.000 -21.000 -21.000 -22.000
Egenkapital: -31.000 -10.000 -79.000 -59.000 -37.000
Regnskap for  Frigg Software As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -21.000 -31.000 -21.000 -21.000 -22.000
Driftsresultat -21.000 -31.000 -21.000 -21.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -21.000 -31.000 -21.000 -21.000 -22.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -31.000 -21.000 -21.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 28.000 1.000 5.000 3.000
Sum eiendeler 0 28.000 1.000 5.000 3.000
Sum opptjent egenkapital -161.000 -140.000 -379.000 -359.000 -337.000
Sum egenkapital -31.000 -10.000 -79.000 -59.000 -37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 39.000 80.000 64.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 0 29.000 1.000 5.000 3.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -31.000 -21.000 -21.000 -22.000
Driftskostnader -21.000 -31.000 -21.000 -21.000 -22.000
Driftsresultat -21.000 -31.000 -21.000 -21.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 -31.000 -21.000 -21.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 28.000 1.000 3.000 1.000
Sum omløpsmidler 0 28.000 1.000 5.000 3.000
Sum eiendeler 0 28.000 1.000 5.000 3.000
Sum opptjent egenkapital -161.000 -140.000 -379.000 -359.000 -337.000
Sum egenkapital -31.000 -10.000 -79.000 -59.000 -37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 16.000 64.000 64.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 23.000 16.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 39.000 80.000 64.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 0 29.000 1.000 5.000 3.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -31.000 -11.000 -79.000 -59.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 0 0.7 0 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.7 0 0.1 0.1
Soliditet -34.5 -1180.0 -1233.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad - -3.9 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet -106.9 -420.0 -733.3
Signatur
30.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.12.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex