Frigg Solutions As
Juridisk navn:  Frigg Solutions As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48012654
C/O Kvaale Nydalen Allé 27 C/O Kvaale Nydalen Allé 27 Fax:
0484 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 816229642
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/10/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
30.06%
Resultat  
  
65.96%
Egenkapital  
  
92.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.415.000 1.088.000 0
Resultat: 78.000 47.000 -75.000
Egenkapital: 137.000 71.000 25.000
Regnskap for  Frigg Solutions As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.415.000 1.088.000 0
Driftskostnader -1.337.000 -1.042.000 -75.000
Driftsresultat 78.000 47.000 -75.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 78.000 47.000 -75.000
Skattekostnad -12.000 0 0
Årsresultat 66.000 47.000 -75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 731.000 658.000 59.000
Sum eiendeler 731.000 658.000 59.000
Sum opptjent egenkapital 37.000 -29.000 -75.000
Sum egenkapital 137.000 71.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 594.000 586.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 731.000 657.000 59.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.415.000 1.088.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.415.000 1.088.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.237.000 -896.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -100.000 -146.000 -75.000
Driftskostnader -1.337.000 -1.042.000 -75.000
Driftsresultat 78.000 47.000 -75.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 66.000 47.000 -75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 231.000 587.000 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 501.000 70.000 59.000
Sum omløpsmidler 731.000 658.000 59.000
Sum eiendeler 731.000 658.000 59.000
Sum opptjent egenkapital 37.000 -29.000 -75.000
Sum egenkapital 137.000 71.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 0 0
Betalbar skatt 12.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 456.000 502.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 119.000 84.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 594.000 586.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 731.000 657.000 59.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 137.000 72.000 25.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.7
Soliditet 18.7 10.8 42.4
Resultatgrad 5.5 4.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.3 8.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 10.7 7.2 -127.1
Signatur
24.10.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.10.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex