Frigg Trading AS
Juridisk navn:  Frigg Trading AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91131111
C/O Christoper Bjørk Hofftunet 17 C/O Christoper Bjørk Hofftunet 17 Fax: 22135229
0377 Oslo 377 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 961058945
Aksjekapital: 1.990.000 NOK
Etableringsdato: 6/13/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tmf Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-194%
Egenkapital  
  
-6.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 10.000 0 0
Resultat: -94.000 100.000 203.000 -11.000 -57.000
Egenkapital: 1.465.000 1.559.000 1.458.000 1.255.000 1.266.000
Regnskap for  Frigg Trading AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 10.000 0 0
Driftskostnader -8.000 -8.000 -7.000 -20.000 -85.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 3.000 -20.000 -85.000
Finansinntekter -86.000 170.000 251.000 9.000 36.000
Finanskostnader 0 -62.000 -51.000 -1.000 -7.000
Finans -86.000 108.000 200.000 8.000 29.000
Resultat før skatt -94.000 100.000 203.000 -11.000 -57.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -94.000 100.000 203.000 -11.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.032.000 2.124.000 2.026.000 1.846.000 1.833.000
Sum eiendeler 2.032.000 2.124.000 2.026.000 1.846.000 1.833.000
Sum opptjent egenkapital -699.000 -605.000 -706.000 -909.000 -898.000
Sum egenkapital 1.465.000 1.559.000 1.458.000 1.255.000 1.266.000
Sum langsiktig gjeld 567.000 567.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 -2.000 568.000 590.000 567.000
Sum gjeld og egenkapital 2.032.000 2.124.000 2.026.000 1.845.000 1.833.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 10.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 10.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -8.000 -7.000 -20.000 -85.000
Driftskostnader -8.000 -8.000 -7.000 -20.000 -85.000
Driftsresultat -8.000 -8.000 3.000 -20.000 -85.000
Finansinntekter -86.000 170.000 251.000 9.000 36.000
Finanskostnader 0 -62.000 -51.000 -1.000 -7.000
Finans -86.000 108.000 200.000 8.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -94.000 100.000 203.000 -11.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 5.000 3.000
Sum investeringer 855.000 645.000 1.054.000 357.000 62.000
Kasse, bank 1.176.000 1.478.000 972.000 1.484.000 1.769.000
Sum omløpsmidler 2.032.000 2.124.000 2.026.000 1.846.000 1.833.000
Sum eiendeler 2.032.000 2.124.000 2.026.000 1.846.000 1.833.000
Sum opptjent egenkapital -699.000 -605.000 -706.000 -909.000 -898.000
Sum egenkapital 1.465.000 1.559.000 1.458.000 1.255.000 1.266.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 567.000 567.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 -2.000 1.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 567.000 589.000 567.000
Sum kortsiktig gjeld 0 -2.000 568.000 590.000 567.000
Sum gjeld og egenkapital 2.032.000 2.124.000 2.026.000 1.845.000 1.833.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.032.000 2.126.000 1.458.000 1.256.000 1.266.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.1 3.2
Likviditetsgrad 2 0 3.6 3.2 3.3
Soliditet 72.1 73.4 7 68.0 69.1
Resultatgrad 3
Rentedekningsgrad -0.1 0.1 -11.0 -7.0
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet -4.6 7.6 12.5 -0.6 -2.7
Signatur
15.11.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex