Frigocare aalesund AS
Juridisk navn:  Frigocare aalesund AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70149130
Breivika Industriveg 31 Breivika Industriveg 31 Fax: 70149131
6018 Ålesund 6018 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ålesund
Org.nr: 892060282
Aksjekapital: 1.300.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 12/4/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.34%
Resultat  
  
243.55%
Egenkapital  
  
41.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 36.587.000 35.064.000 35.421.000 28.868.000 33.229.000
Resultat: 1.803.000 -1.256.000 993.000 -671.000 -1.229.000
Egenkapital: 5.904.000 4.165.000 5.416.000 4.453.000 364.000
Regnskap for  Frigocare aalesund AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 36.587.000 35.064.000 35.421.000 28.868.000 33.229.000
Driftskostnader -34.764.000 -36.274.000 -34.446.000 -29.540.000 -34.413.000
Driftsresultat 1.822.000 -1.211.000 975.000 -672.000 -1.184.000
Finansinntekter 41.000 6.000 54.000 40.000 59.000
Finanskostnader -60.000 -51.000 -36.000 -38.000 -104.000
Finans -19.000 -45.000 18.000 2.000 -45.000
Resultat før skatt 1.803.000 -1.256.000 993.000 -671.000 -1.229.000
Skattekostnad -64.000 5.000 -30.000 10.000 56.000
Årsresultat 1.739.000 -1.251.000 963.000 -661.000 -1.173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 540.000 709.000 885.000 1.188.000 1.520.000
Sum omløpsmidler 11.568.000 9.958.000 11.441.000 11.535.000 5.546.000
Sum eiendeler 12.108.000 10.667.000 12.326.000 12.723.000 7.066.000
Sum opptjent egenkapital 1.451.000 -288.000 963.000 0 -736.000
Sum egenkapital 5.904.000 4.165.000 5.416.000 4.453.000 364.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.204.000 6.502.000 6.910.000 8.270.000 6.702.000
Sum gjeld og egenkapital 12.108.000 10.667.000 12.326.000 12.723.000 7.066.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.433.000 33.068.000 32.989.000 27.126.000 30.327.000
Andre inntekter 2.154.000 1.996.000 2.432.000 1.742.000 2.902.000
Driftsinntekter 36.587.000 35.064.000 35.421.000 28.868.000 33.229.000
Varekostnad -2.523.000 -2.898.000 -2.569.000 -1.762.000 -3.323.000
Lønninger -10.886.000 -10.562.000 -9.821.000 -9.162.000 -10.379.000
Avskrivning -105.000 -181.000 -254.000 -314.000 -655.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.250.000 -22.633.000 -21.802.000 -18.302.000 -20.056.000
Driftskostnader -34.764.000 -36.274.000 -34.446.000 -29.540.000 -34.413.000
Driftsresultat 1.822.000 -1.211.000 975.000 -672.000 -1.184.000
Finansinntekter 41.000 6.000 54.000 40.000 59.000
Finanskostnader -60.000 -51.000 -36.000 -38.000 -104.000
Finans -19.000 -45.000 18.000 2.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.739.000 -1.251.000 963.000 -661.000 -1.173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 39.000 103.000 98.000 127.000 118.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 109.000 126.000 157.000 196.000 257.000
Driftsløsøre 392.000 481.000 630.000 845.000 1.099.000
Sum varige driftsmidler 501.000 606.000 787.000 1.041.000 1.356.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 19.000 46.000
Sum anleggsmidler 540.000 709.000 885.000 1.188.000 1.520.000
Varebeholdning 73.000 54.000 124.000 109.000 91.000
Kundefordringer 4.504.000 8.019.000 5.861.000 3.334.000 2.959.000
Andre fordringer 6.577.000 1.445.000 1.019.000 7.740.000 2.357.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 413.000 440.000 4.437.000 353.000 139.000
Sum omløpsmidler 11.568.000 9.958.000 11.441.000 11.535.000 5.546.000
Sum eiendeler 12.108.000 10.667.000 12.326.000 12.723.000 7.066.000
Sum opptjent egenkapital 1.451.000 -288.000 963.000 0 -736.000
Sum egenkapital 5.904.000 4.165.000 5.416.000 4.453.000 364.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.938.000 4.019.000 4.681.000 4.162.000 3.684.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.477.000 1.368.000 897.000 2.658.000 628.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.789.000 1.115.000 1.331.000 1.450.000 2.389.000
Sum kortsiktig gjeld 6.204.000 6.502.000 6.910.000 8.270.000 6.702.000
Sum gjeld og egenkapital 12.108.000 10.667.000 12.326.000 12.723.000 7.066.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.364.000 3.456.000 4.531.000 3.265.000 -1.156.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.5 1.7 1.4 0.8
Likviditetsgrad 2 1.9 1.5 1.6 1.4 0.9
Soliditet 48.8 3 43.9 35.0 5.2
Resultatgrad 5 -3.5 2.8 -2.3 -3.6
Rentedekningsgrad 30.4 -23.7 27.1 -16.6 -10.8
Gjeldsgrad 1.1 1.6 1.3 1.9 18.4
Total kapitalrentabilitet 15.4 -11.3 8.3 -5.0 -15.9
Signatur
07.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex