Frigoglass Nordic AS
Juridisk navn:  Frigoglass Nordic AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69111800
Postboks 21 Bredmyra 10-12 Fax: 69111802
1740 Borgenhaugen 1739 Borgenhaugen
Fylke: Kommune:
Østfold Sarpsborg
Org.nr: 986385169
Aksjekapital: 1.128.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 12/12/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.32%
Resultat  
  
-32.99%
Egenkapital  
  
-0.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.038.000 13.005.000 13.377.000 13.580.000 18.458.000
Resultat: 1.607.000 2.398.000 -1.354.000 1.323.000 3.496.000
Egenkapital: 14.076.000 14.080.000 18.117.000 17.130.000 16.335.000
Regnskap for  Frigoglass Nordic AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.038.000 13.005.000 13.377.000 13.580.000 18.458.000
Driftskostnader -14.775.000 -12.717.000 -12.862.000 -13.737.000 -16.927.000
Driftsresultat 1.263.000 288.000 514.000 -157.000 1.532.000
Finansinntekter 4.110.000 4.743.000 2.484.000 6.667.000 4.881.000
Finanskostnader -3.766.000 -2.633.000 -4.353.000 -5.188.000 -2.918.000
Finans 344.000 2.110.000 -1.869.000 1.479.000 1.963.000
Resultat før skatt 1.607.000 2.398.000 -1.354.000 1.323.000 3.496.000
Skattekostnad -368.000 -573.000 340.000 -355.000 -944.000
Årsresultat 1.240.000 1.824.000 -1.014.000 967.000 2.552.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.319.000 11.619.000 292.000 567.000 899.000
Sum omløpsmidler 21.656.000 21.837.000 33.247.000 32.023.000 30.597.000
Sum eiendeler 33.975.000 33.456.000 33.539.000 32.590.000 31.496.000
Sum opptjent egenkapital 1.764.000 1.768.000 1.710.000 2.724.000 1.929.000
Sum egenkapital 14.076.000 14.080.000 18.117.000 17.130.000 16.335.000
Sum langsiktig gjeld 11.982.000 16.090.000 12.750.000 12.513.000 10.342.000
Sum kortsiktig gjeld 7.917.000 3.286.000 2.672.000 2.948.000 4.819.000
Sum gjeld og egenkapital 33.975.000 33.456.000 33.539.000 32.591.000 31.496.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 2.000 37.000 22.000
Andre inntekter 16.038.000 13.005.000 13.374.000 13.543.000 18.436.000
Driftsinntekter 16.038.000 13.005.000 13.377.000 13.580.000 18.458.000
Varekostnad -26.000 -48.000 -158.000 -122.000 -118.000
Lønninger -10.166.000 -8.353.000 -9.115.000 -9.673.000 -11.901.000
Avskrivning -93.000 -57.000 -286.000 -352.000 -342.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.490.000 -4.259.000 -3.303.000 -3.590.000 -4.566.000
Driftskostnader -14.775.000 -12.717.000 -12.862.000 -13.737.000 -16.927.000
Driftsresultat 1.263.000 288.000 514.000 -157.000 1.532.000
Finansinntekter 4.110.000 4.743.000 2.484.000 6.667.000 4.881.000
Finanskostnader -3.766.000 -2.633.000 -4.353.000 -5.188.000 -2.918.000
Finans 344.000 2.110.000 -1.869.000 1.479.000 1.963.000
Konsernbidrag -1.244.000 -1.766.000 0 -172.000 -1.581.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.240.000 1.824.000 -1.014.000 967.000 2.552.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 249.000 548.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 252.000 345.000 35.000 72.000 125.000
Sum varige driftsmidler 252.000 345.000 35.000 72.000 125.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.066.000 11.274.000 257.000 247.000 227.000
Sum anleggsmidler 12.319.000 11.619.000 292.000 567.000 899.000
Varebeholdning 0 0 18.000 25.000 31.000
Kundefordringer 0 0 0 0 18.000
Andre fordringer 20.806.000 20.872.000 32.376.000 29.241.000 29.936.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 851.000 964.000 853.000 2.757.000 612.000
Sum omløpsmidler 21.656.000 21.837.000 33.247.000 32.023.000 30.597.000
Sum eiendeler 33.975.000 33.456.000 33.539.000 32.590.000 31.496.000
Sum opptjent egenkapital 1.764.000 1.768.000 1.710.000 2.724.000 1.929.000
Sum egenkapital 14.076.000 14.080.000 18.117.000 17.130.000 16.335.000
Sum avsetninger til forpliktelser 49.000 53.000 37.000 36.000 30.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.982.000 16.090.000 12.750.000 12.513.000 10.342.000
Leverandørgjeld 81.000 466.000 112.000 177.000 503.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 555.000 382.000 495.000 496.000 495.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.281.000 2.438.000 2.065.000 2.274.000 3.820.000
Sum kortsiktig gjeld 7.917.000 3.286.000 2.672.000 2.948.000 4.819.000
Sum gjeld og egenkapital 33.975.000 33.456.000 33.539.000 32.591.000 31.496.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.739.000 18.551.000 30.575.000 29.075.000 25.778.000
Likviditetsgrad 1 2.7 6.6 12.4 10.9 6.3
Likviditetsgrad 2 2.7 6.6 12.4 10.9 6.4
Soliditet 41.4 42.1 5 52.6 51.9
Resultatgrad 7.9 2.2 3.8 -1.2 8.3
Rentedekningsgrad 0.3 0.1 0.1 1.3 2.2
Gjeldsgrad 1.4 1.4 0.9 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 15.8 1 8.9 20.0 20.4
Signatur
08.06.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex