Frigoservice As
Juridisk navn:  Frigoservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41222564
Andøysløyfen 21 Andøysløyfen 21 Fax:
4623 Kristiansand S 4623 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 996785505
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/30/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kp Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.86%
Resultat  
  
1.57%
Egenkapital  
  
309.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.761.000 3.953.000 4.175.000 5.049.000 3.998.000
Resultat: 904.000 890.000 1.339.000 1.277.000 1.066.000
Egenkapital: 918.000 224.000 198.000 142.000 109.000
Regnskap for  Frigoservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.761.000 3.953.000 4.175.000 5.049.000 3.998.000
Driftskostnader -2.858.000 -3.089.000 -2.836.000 -3.778.000 -2.939.000
Driftsresultat 903.000 863.000 1.338.000 1.272.000 1.060.000
Finansinntekter 1.000 28.000 1.000 5.000 7.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 1.000 27.000 1.000 5.000 7.000
Resultat før skatt 904.000 890.000 1.339.000 1.277.000 1.066.000
Skattekostnad -209.000 -214.000 -334.000 -344.000 -288.000
Årsresultat 694.000 676.000 1.006.000 933.000 779.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 123.000 293.000 363.000 429.000 40.000
Sum omløpsmidler 1.286.000 1.295.000 1.484.000 1.297.000 1.317.000
Sum eiendeler 1.409.000 1.588.000 1.847.000 1.726.000 1.357.000
Sum opptjent egenkapital 888.000 194.000 168.000 112.000 79.000
Sum egenkapital 918.000 224.000 198.000 142.000 109.000
Sum langsiktig gjeld 18.000 20.000 25.000 26.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 473.000 1.345.000 1.625.000 1.558.000 1.237.000
Sum gjeld og egenkapital 1.409.000 1.589.000 1.848.000 1.726.000 1.358.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.715.000 3.953.000 4.175.000 5.049.000 3.998.000
Andre inntekter 46.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.761.000 3.953.000 4.175.000 5.049.000 3.998.000
Varekostnad -1.470.000 -1.823.000 -1.829.000 -2.731.000 -1.948.000
Lønninger -1.031.000 -964.000 -729.000 -731.000 -693.000
Avskrivning -27.000 -70.000 -65.000 -23.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -330.000 -232.000 -213.000 -293.000 -288.000
Driftskostnader -2.858.000 -3.089.000 -2.836.000 -3.778.000 -2.939.000
Driftsresultat 903.000 863.000 1.338.000 1.272.000 1.060.000
Finansinntekter 1.000 28.000 1.000 5.000 7.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 1.000 27.000 1.000 5.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -650.000 -950.000 -900.000 -700.000
Årsresultat 694.000 676.000 1.006.000 933.000 779.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 293.000 363.000 429.000 40.000
Sum varige driftsmidler 11.000 293.000 363.000 429.000 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 111.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 123.000 293.000 363.000 429.000 40.000
Varebeholdning 112.000 92.000 176.000 95.000 56.000
Kundefordringer 121.000 330.000 190.000 525.000 72.000
Andre fordringer 0 0 275.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.053.000 873.000 843.000 678.000 1.189.000
Sum omløpsmidler 1.286.000 1.295.000 1.484.000 1.297.000 1.317.000
Sum eiendeler 1.409.000 1.588.000 1.847.000 1.726.000 1.357.000
Sum opptjent egenkapital 888.000 194.000 168.000 112.000 79.000
Sum egenkapital 918.000 224.000 198.000 142.000 109.000
Sum avsetninger til forpliktelser 18.000 20.000 25.000 26.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.000 20.000 25.000 26.000 12.000
Leverandørgjeld 69.000 271.000 244.000 278.000 83.000
Betalbar skatt 211.000 219.000 335.000 106.000 291.000
Skyldig offentlige avgifter 106.000 99.000 33.000 148.000 103.000
Utbytte 0 -650.000 -950.000 -900.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 86.000 105.000 63.000 126.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 473.000 1.345.000 1.625.000 1.558.000 1.237.000
Sum gjeld og egenkapital 1.409.000 1.589.000 1.848.000 1.726.000 1.358.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 813.000 -50.000 -141.000 -261.000 80.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1 0.9 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 2.5 0.9 0.8 0.8 1.1
Soliditet 65.2 14.1 10.7 8.2 8.0
Resultatgrad 2 21.8 3 25.2 26.5
Rentedekningsgrad 8
Gjeldsgrad 0.5 6.1 8.3 11.2 11.5
Total kapitalrentabilitet 64.2 56.1 72.5 74.0 78.6
Signatur
22.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex