Frigstad Eiendom AS
Juridisk navn:  Frigstad Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tingtjønn 8 Tingtjønn 8 Fax:
4724 Iveland 4724 Iveland
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Iveland
Org.nr: 991606173
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/10/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjonsfirma Rune Svendsen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.38%
Resultat  
  
-4%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 138.000 149.000 94.000 142.000 146.000
Resultat: 24.000 25.000 137.000 53.000 35.000
Egenkapital: 109.000 109.000 109.000 109.000 94.000
Regnskap for  Frigstad Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 138.000 149.000 94.000 142.000 146.000
Driftskostnader -41.000 -50.000 105.000 -35.000 -29.000
Driftsresultat 96.000 100.000 199.000 107.000 116.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -73.000 -75.000 -62.000 -53.000 -81.000
Finans -73.000 -75.000 -62.000 -53.000 -81.000
Resultat før skatt 24.000 25.000 137.000 53.000 35.000
Skattekostnad -5.000 -6.000 -34.000 -14.000 -9.000
Årsresultat 18.000 19.000 103.000 39.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.431.000 2.150.000 2.150.000 1.445.000 1.451.000
Sum omløpsmidler 473.000 25.000 16.000 18.000 0
Sum eiendeler 1.904.000 2.175.000 2.166.000 1.463.000 1.451.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 9.000 9.000 9.000 -6.000
Sum egenkapital 109.000 109.000 109.000 109.000 94.000
Sum langsiktig gjeld 1.789.000 1.834.000 1.869.000 1.243.000 1.280.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 232.000 188.000 110.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 1.903.000 2.175.000 2.166.000 1.462.000 1.451.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 138.000 149.000 94.000 142.000 146.000
Driftsinntekter 138.000 149.000 94.000 142.000 146.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -50.000 105.000 -35.000 -29.000
Driftskostnader -41.000 -50.000 105.000 -35.000 -29.000
Driftsresultat 96.000 100.000 199.000 107.000 116.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -73.000 -75.000 -62.000 -53.000 -81.000
Finans -73.000 -75.000 -62.000 -53.000 -81.000
Konsernbidrag -18.000 -19.000 -103.000 -24.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 19.000 103.000 39.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 6.000
Fast eiendom 1.431.000 2.150.000 2.150.000 1.431.000 1.431.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.431.000 2.150.000 2.150.000 1.431.000 1.431.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 14.000 14.000
Sum anleggsmidler 1.431.000 2.150.000 2.150.000 1.445.000 1.451.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 25.000 16.000 18.000 0
Sum omløpsmidler 473.000 25.000 16.000 18.000 0
Sum eiendeler 1.904.000 2.175.000 2.166.000 1.463.000 1.451.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 9.000 9.000 9.000 -6.000
Sum egenkapital 109.000 109.000 109.000 109.000 94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 179.000 138.000 52.000 28.000
Sum langsiktig gjeld 1.789.000 1.834.000 1.869.000 1.243.000 1.280.000
Leverandørgjeld 5.000 5.000 6.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 48.000 43.000 58.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 232.000 188.000 110.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 1.903.000 2.175.000 2.166.000 1.462.000 1.451.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 468.000 -207.000 -172.000 -92.000 -77.000
Likviditetsgrad 1 94.6 0.1 0.1 0.2 0.0
Likviditetsgrad 2 94.6 0.1 0.1 0.2 0.1
Soliditet 5.7 5 5 7.5 6.5
Resultatgrad 69.6 67.1 211.7 75.4 79.5
Rentedekningsgrad 1.3 1.3 3.2 2.0 1.4
Gjeldsgrad 16.5 1 18.9 12.4 14.4
Total kapitalrentabilitet 5 4.6 9.2 7.3 8.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex