Frigstad Eiendom Sør As
Juridisk navn:  Frigstad Eiendom Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Løvollvegen 13 Løvollvegen 13 Fax:
4645 Nodeland 4645 Nodeland
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Songdalen
Org.nr: 918985034
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fidjestøl Prosjekt Og Økonomitjenest
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-795%
Egenkapital  
  
-1790%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -179.000 -20.000
Egenkapital: -169.000 10.000
Regnskap for  Frigstad Eiendom Sør As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -24.000 -7.000
Driftsresultat -24.000 -7.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -156.000 -13.000
Finans -156.000 -13.000
Resultat før skatt -179.000 -20.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -179.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.946.000 1.982.000
Sum omløpsmidler 351.000 9.000
Sum eiendeler 5.297.000 1.991.000
Sum opptjent egenkapital -199.000 -20.000
Sum egenkapital -169.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.466.000 1.981.000
Sum gjeld og egenkapital 5.297.000 1.991.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -7.000
Driftskostnader -24.000 -7.000
Driftsresultat -24.000 -7.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -156.000 -13.000
Finans -156.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -179.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 4.946.000 1.982.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 4.946.000 1.982.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 4.946.000 1.982.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 351.000 9.000
Sum omløpsmidler 351.000 9.000
Sum eiendeler 5.297.000 1.991.000
Sum opptjent egenkapital -199.000 -20.000
Sum egenkapital -169.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.595.000 1.950.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 777.000 1.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 5.466.000 1.981.000
Sum gjeld og egenkapital 5.297.000 1.991.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.115.000 -1.972.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0
Soliditet -3.2 0.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -0.5
Gjeldsgrad -32.3 198.1
Total kapitalrentabilitet -0.5 -0.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex