Friis Arkitekter AS
Juridisk navn:  Friis Arkitekter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32741594
Sentrum 11 Sentrum 11 Fax: 32741501
3630 Rødberg 3630 Rødberg
Fylke: Kommune:
Viken Nore Og Uvdal
Org.nr: 979906986
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/5/1998 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: arkitektan sivilarkitektene mnal øystein landsgård og nils friis as
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Uvdal Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.59%
Resultat  
  
8.76%
Egenkapital  
  
49.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.079.000 5.214.000 4.669.000 3.244.000 3.342.000
Resultat: 1.092.000 1.004.000 1.001.000 74.000 459.000
Egenkapital: 2.523.000 1.689.000 1.291.000 909.000 1.099.000
Regnskap for  Friis Arkitekter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.079.000 5.214.000 4.669.000 3.244.000 3.342.000
Driftskostnader -5.088.000 -4.309.000 -3.779.000 -3.193.000 -2.882.000
Driftsresultat 992.000 904.000 891.000 50.000 460.000
Finansinntekter 101.000 100.000 111.000 25.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 100.000 99.000 110.000 24.000 0
Resultat før skatt 1.092.000 1.004.000 1.001.000 74.000 459.000
Skattekostnad -257.000 -207.000 -218.000 -14.000 -124.000
Årsresultat 834.000 797.000 783.000 60.000 335.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 250.000 203.000 138.000 124.000 122.000
Sum omløpsmidler 3.666.000 3.102.000 2.544.000 1.724.000 2.137.000
Sum eiendeler 3.916.000 3.305.000 2.682.000 1.848.000 2.259.000
Sum opptjent egenkapital 2.373.000 1.539.000 1.141.000 759.000 949.000
Sum egenkapital 2.523.000 1.689.000 1.291.000 909.000 1.099.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.394.000 1.616.000 1.390.000 940.000 1.161.000
Sum gjeld og egenkapital 3.917.000 3.305.000 2.681.000 1.849.000 2.260.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.079.000 5.214.000 4.669.000 3.244.000 3.342.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.079.000 5.214.000 4.669.000 3.244.000 3.342.000
Varekostnad -430.000 -396.000 -597.000 -380.000 -207.000
Lønninger -3.603.000 -3.108.000 -2.485.000 -2.166.000 -2.066.000
Avskrivning -46.000 -37.000 -45.000 -51.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -11.000
Andre driftskostnader -1.009.000 -768.000 -652.000 -596.000 -560.000
Driftskostnader -5.088.000 -4.309.000 -3.779.000 -3.193.000 -2.882.000
Driftsresultat 992.000 904.000 891.000 50.000 460.000
Finansinntekter 101.000 100.000 111.000 25.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 100.000 99.000 110.000 24.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 -400.000 -250.000 -370.000
Årsresultat 834.000 797.000 783.000 60.000 335.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 83.000 0 0 4.000 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 80.000 115.000 51.000 92.000 85.000
Sum varige driftsmidler 80.000 115.000 51.000 92.000 85.000
Sum finansielle anleggsmidler 87.000 87.000 87.000 29.000 29.000
Sum anleggsmidler 250.000 203.000 138.000 124.000 122.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.306.000 1.183.000 553.000 677.000 774.000
Andre fordringer 70.000 79.000 55.000 71.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.290.000 1.839.000 1.935.000 976.000 1.285.000
Sum omløpsmidler 3.666.000 3.102.000 2.544.000 1.724.000 2.137.000
Sum eiendeler 3.916.000 3.305.000 2.682.000 1.848.000 2.259.000
Sum opptjent egenkapital 2.373.000 1.539.000 1.141.000 759.000 949.000
Sum egenkapital 2.523.000 1.689.000 1.291.000 909.000 1.099.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 170.000 57.000 158.000 153.000 81.000
Betalbar skatt 257.000 207.000 218.000 14.000 124.000
Skyldig offentlige avgifter 577.000 587.000 341.000 285.000 358.000
Utbytte 0 -400.000 -400.000 -250.000 -370.000
Annen kortsiktig gjeld 390.000 365.000 272.000 239.000 229.000
Sum kortsiktig gjeld 1.394.000 1.616.000 1.390.000 940.000 1.161.000
Sum gjeld og egenkapital 3.917.000 3.305.000 2.681.000 1.849.000 2.260.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.272.000 1.486.000 1.154.000 784.000 976.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.9 1.8 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 2.6 1.9 1.8 1.8 1.9
Soliditet 64.4 51.1 48.2 49.2 48.6
Resultatgrad 16.3 17.3 19.1 1.5 13.8
Rentedekningsgrad 9 9 8 5 461.0
Gjeldsgrad 0.6 1 1.1 1 1.1
Total kapitalrentabilitet 27.9 30.4 37.4 4.1 20.4
Signatur
22.10.2020
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
22.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex