Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frios Frisørenes Opplæringskontor Oslo Og Omegn
Juridisk navn:  Frios Frisørenes Opplæringskontor Oslo Og Omegn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41020711
7.etg Stortingsgata 28 7.etg Stortingsgata 28 Fax: 22755561
0161 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994692658
Aksjekapital: 158.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/19/2009
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
23.6%
Resultat  
  
255.87%
Egenkapital  
  
30.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.404.000 2.754.000 2.787.000 2.412.000 2.076.000
Resultat: 637.000 179.000 368.000 123.000 -7.000
Egenkapital: 2.755.000 2.117.000 1.925.000 1.548.000 1.415.000
Regnskap for  Frios Frisørenes Opplæringskontor Oslo Og Omegn
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.404.000 2.754.000 2.787.000 2.412.000 2.076.000
Driftskostnader -2.771.000 -2.580.000 -2.424.000 -2.297.000 -2.097.000
Driftsresultat 634.000 174.000 363.000 115.000 -20.000
Finansinntekter 5.000 6.000 5.000 8.000 13.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 4.000 6.000 4.000 8.000 13.000
Resultat før skatt 637.000 179.000 368.000 123.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 637.000 179.000 368.000 123.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.834.000 2.970.000 2.671.000 2.339.000 2.030.000
Sum eiendeler 2.901.000 2.970.000 2.671.000 2.339.000 2.030.000
Sum opptjent egenkapital 2.597.000 1.959.000 1.774.000 1.406.000 1.283.000
Sum egenkapital 2.755.000 2.117.000 1.925.000 1.548.000 1.415.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 146.000 853.000 746.000 791.000 615.000
Sum gjeld og egenkapital 2.901.000 2.970.000 2.671.000 2.339.000 2.030.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.404.000 2.754.000 2.787.000 2.412.000 2.076.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.404.000 2.754.000 2.787.000 2.412.000 2.076.000
Varekostnad -1.585.000 -1.214.000 -1.191.000 -1.058.000 -841.000
Lønninger -831.000 -1.053.000 -1.003.000 -1.002.000 -984.000
Avskrivning -10.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -345.000 -313.000 -230.000 -237.000 -272.000
Driftskostnader -2.771.000 -2.580.000 -2.424.000 -2.297.000 -2.097.000
Driftsresultat 634.000 174.000 363.000 115.000 -20.000
Finansinntekter 5.000 6.000 5.000 8.000 13.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 4.000 6.000 4.000 8.000 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 637.000 179.000 368.000 123.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 67.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 67.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 67.000 0 0 0 0
Varebeholdning 12.000 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 56.000 58.000 57.000 48.000 496.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.766.000 2.912.000 2.614.000 2.292.000 1.534.000
Sum omløpsmidler 2.834.000 2.970.000 2.671.000 2.339.000 2.030.000
Sum eiendeler 2.901.000 2.970.000 2.671.000 2.339.000 2.030.000
Sum opptjent egenkapital 2.597.000 1.959.000 1.774.000 1.406.000 1.283.000
Sum egenkapital 2.755.000 2.117.000 1.925.000 1.548.000 1.415.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 8.000 50.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 67.000 56.000 59.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105.000 786.000 683.000 682.000 584.000
Sum kortsiktig gjeld 146.000 853.000 746.000 791.000 615.000
Sum gjeld og egenkapital 2.901.000 2.970.000 2.671.000 2.339.000 2.030.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.688.000 2.117.000 1.925.000 1.548.000 1.415.000
Likviditetsgrad 1 19.4 3.5 3.6 3.0 3.3
Likviditetsgrad 2 19.3 3.5 3.6 3.0 3.4
Soliditet 9 71.3 72.1 66.2 69.7
Resultatgrad 18.6 6.3 1 4.8 -1.0
Rentedekningsgrad 6 3
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.4 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 2 6.1 13.8 5.3 -0.3
Signatur
18.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex