Frisørdrift AS
Juridisk navn:  Frisørdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69311935
Brochs Gate 7-11 Brochs Gate 7-11 Fax:
1607 Fredrikstad 1607 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 991415491
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 6/15/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.85%
Resultat  
  
-25.66%
Egenkapital  
  
5.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.636.000 13.258.000 12.479.000 11.194.000 10.216.000
Resultat: 701.000 943.000 686.000 613.000 -126.000
Egenkapital: 2.787.000 2.652.000 2.293.000 1.738.000 1.196.000
Regnskap for  Frisørdrift AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.636.000 13.258.000 12.479.000 11.194.000 10.216.000
Driftskostnader -12.935.000 -12.310.000 -11.760.000 -10.543.000 -10.310.000
Driftsresultat 702.000 948.000 720.000 651.000 -95.000
Finansinntekter 1.000 3.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -8.000 -35.000 -40.000 -32.000
Finans -1.000 -5.000 -33.000 -38.000 -31.000
Resultat før skatt 701.000 943.000 686.000 613.000 -126.000
Skattekostnad -166.000 -84.000 -131.000 -71.000 0
Årsresultat 535.000 859.000 555.000 542.000 -126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 212.000 204.000 118.000 148.000 303.000
Sum omløpsmidler 5.866.000 5.996.000 5.276.000 4.622.000 3.649.000
Sum eiendeler 6.078.000 6.200.000 5.394.000 4.770.000 3.952.000
Sum opptjent egenkapital 787.000 652.000 293.000 -262.000 -804.000
Sum egenkapital 2.787.000 2.652.000 2.293.000 1.738.000 1.196.000
Sum langsiktig gjeld 0 77.000 179.000 281.000 383.000
Sum kortsiktig gjeld 3.291.000 3.471.000 2.921.000 2.750.000 2.372.000
Sum gjeld og egenkapital 6.078.000 6.200.000 5.393.000 4.769.000 3.951.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.633.000 13.258.000 12.476.000 11.194.000 10.179.000
Andre inntekter 2.000 0 3.000 0 37.000
Driftsinntekter 13.636.000 13.258.000 12.479.000 11.194.000 10.216.000
Varekostnad -5.426.000 -5.236.000 -4.825.000 -4.458.000 -4.305.000
Lønninger -5.069.000 -4.920.000 -4.729.000 -4.181.000 -4.057.000
Avskrivning -61.000 -45.000 -59.000 -95.000 -152.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.379.000 -2.109.000 -2.147.000 -1.809.000 -1.796.000
Driftskostnader -12.935.000 -12.310.000 -11.760.000 -10.543.000 -10.310.000
Driftsresultat 702.000 948.000 720.000 651.000 -95.000
Finansinntekter 1.000 3.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -8.000 -35.000 -40.000 -32.000
Finans -1.000 -5.000 -33.000 -38.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -500.000 0 0 0
Årsresultat 535.000 859.000 555.000 542.000 -126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 111.000 131.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 101.000 73.000 118.000 148.000 219.000
Sum varige driftsmidler 101.000 73.000 118.000 148.000 219.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 83.000
Sum anleggsmidler 212.000 204.000 118.000 148.000 303.000
Varebeholdning 1.987.000 1.983.000 1.799.000 1.535.000 1.647.000
Kundefordringer 42.000 23.000 30.000 50.000 67.000
Andre fordringer 318.000 166.000 34.000 32.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.520.000 3.824.000 3.413.000 3.005.000 1.887.000
Sum omløpsmidler 5.866.000 5.996.000 5.276.000 4.622.000 3.649.000
Sum eiendeler 6.078.000 6.200.000 5.394.000 4.770.000 3.952.000
Sum opptjent egenkapital 787.000 652.000 293.000 -262.000 -804.000
Sum egenkapital 2.787.000 2.652.000 2.293.000 1.738.000 1.196.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 77.000 179.000 281.000 383.000
Leverandørgjeld 842.000 814.000 653.000 603.000 453.000
Betalbar skatt 146.000 215.000 131.000 71.000 0
Skyldig offentlige avgifter 783.000 734.000 699.000 684.000 475.000
Utbytte -400.000 -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.120.000 1.209.000 1.438.000 1.393.000 1.444.000
Sum kortsiktig gjeld 3.291.000 3.471.000 2.921.000 2.750.000 2.372.000
Sum gjeld og egenkapital 6.078.000 6.200.000 5.393.000 4.769.000 3.951.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.575.000 2.525.000 2.355.000 1.872.000 1.277.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 1.8 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.9
Soliditet 45.9 42.8 42.5 36.4 30.3
Resultatgrad 5.1 7.2 5.8 5.8 -0.9
Rentedekningsgrad 3 118.5 20.6 16.3 -2.9
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.4 1.7 2.3
Total kapitalrentabilitet 11.6 15.3 13.4 13.7 -2.4
Signatur
06.07.2007
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex