Frisørgrossisten AS
Juridisk navn:  Frisørgrossisten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63982260
Trondheimsvegen - Jessheim 128 Trondheimsvegen - Jessheim 128 Fax: 63982261
2068 Jessheim 2068 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 964555400
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/2/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Intunor Services 2 As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.55%
Resultat  
  
-997.37%
Egenkapital  
  
-112.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.447.000 8.233.000 8.664.000 8.259.000 7.928.000
Resultat: -1.023.000 114.000 680.000 181.000 -48.000
Egenkapital: -110.000 903.000 816.000 557.000 503.000
Regnskap for  Frisørgrossisten AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.447.000 8.233.000 8.664.000 8.259.000 7.928.000
Driftskostnader -8.429.000 -8.116.000 -8.016.000 -7.967.000 -7.909.000
Driftsresultat -981.000 116.000 648.000 292.000 19.000
Finansinntekter 42.000 56.000 100.000 11.000 25.000
Finanskostnader -83.000 -58.000 -67.000 -122.000 -91.000
Finans -41.000 -2.000 33.000 -111.000 -66.000
Resultat før skatt -1.023.000 114.000 680.000 181.000 -48.000
Skattekostnad 10.000 -27.000 -171.000 -52.000 12.000
Årsresultat -1.013.000 87.000 509.000 129.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 165.000 552.000 684.000 1.068.000 598.000
Sum omløpsmidler 1.977.000 2.317.000 2.191.000 1.706.000 1.601.000
Sum eiendeler 2.142.000 2.869.000 2.875.000 2.774.000 2.199.000
Sum opptjent egenkapital -210.000 803.000 716.000 457.000 403.000
Sum egenkapital -110.000 903.000 816.000 557.000 503.000
Sum langsiktig gjeld 752.000 500.000 608.000 177.000 302.000
Sum kortsiktig gjeld 1.499.000 1.466.000 1.451.000 2.041.000 1.394.000
Sum gjeld og egenkapital 2.141.000 2.869.000 2.875.000 2.775.000 2.199.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.308.000 8.230.000 8.570.000 8.259.000 7.928.000
Andre inntekter 139.000 3.000 94.000 0 0
Driftsinntekter 7.447.000 8.233.000 8.664.000 8.259.000 7.928.000
Varekostnad -2.923.000 -2.877.000 -2.927.000 -2.897.000 -2.997.000
Lønninger -3.274.000 -2.664.000 -2.435.000 -2.386.000 -2.399.000
Avskrivning -188.000 -169.000 -170.000 -168.000 -167.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.044.000 -2.406.000 -2.484.000 -2.516.000 -2.346.000
Driftskostnader -8.429.000 -8.116.000 -8.016.000 -7.967.000 -7.909.000
Driftsresultat -981.000 116.000 648.000 292.000 19.000
Finansinntekter 42.000 56.000 100.000 11.000 25.000
Finanskostnader -83.000 -58.000 -67.000 -122.000 -91.000
Finans -41.000 -2.000 33.000 -111.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -250.000 -75.000 0
Årsresultat -1.013.000 87.000 509.000 129.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 56.000 0 0 35.000 87.000
Fast eiendom 75.000 99.000 123.000 147.000 171.000
Maskiner anlegg 33.000 50.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 403.000 561.000 886.000 340.000
Sum varige driftsmidler 108.000 552.000 684.000 1.033.000 511.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 165.000 552.000 684.000 1.068.000 598.000
Varebeholdning 1.537.000 982.000 864.000 930.000 975.000
Kundefordringer 362.000 668.000 832.000 528.000 469.000
Andre fordringer 31.000 23.000 24.000 18.000 52.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 47.000 645.000 472.000 230.000 106.000
Sum omløpsmidler 1.977.000 2.317.000 2.191.000 1.706.000 1.601.000
Sum eiendeler 2.142.000 2.869.000 2.875.000 2.774.000 2.199.000
Sum opptjent egenkapital -210.000 803.000 716.000 457.000 403.000
Sum egenkapital -110.000 903.000 816.000 557.000 503.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 10.000 19.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 333.000 182.000 0 0 87.000
Sum langsiktig gjeld 752.000 500.000 608.000 177.000 302.000
Leverandørgjeld 520.000 643.000 524.000 1.324.000 753.000
Betalbar skatt 0 36.000 117.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 298.000 371.000 343.000 278.000 167.000
Utbytte 0 0 -250.000 -75.000 0
Annen kortsiktig gjeld 348.000 233.000 218.000 364.000 387.000
Sum kortsiktig gjeld 1.499.000 1.466.000 1.451.000 2.041.000 1.394.000
Sum gjeld og egenkapital 2.141.000 2.869.000 2.875.000 2.775.000 2.199.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 478.000 851.000 740.000 -335.000 207.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 1.5 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.9 0.9 0.4 0.5
Soliditet -5.1 31.5 28.4 20.1 22.9
Resultatgrad -13.2 1.4 7.5 3.5 0.2
Rentedekningsgrad -11.8 2 9.7 2.5 0.5
Gjeldsgrad -20.5 2.2 2.5 4.0 3.4
Total kapitalrentabilitet -43.9 6 2 10.9 2.0
Signatur
17.02.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex