Frisørhjørnet AS
Juridisk navn:  Frisørhjørnet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63990340
Ask 34 Ask 34 Fax:
2022 Gjerdrum 2022 Gjerdrum
Fylke: Kommune:
Viken Gjerdrum
Org.nr: 884441102
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/20/2002
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.25%
Resultat  
  
-1.39%
Egenkapital  
  
1.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.414.000 2.408.000 2.375.000 2.292.000 2.228.000
Resultat: 71.000 72.000 96.000 120.000 109.000
Egenkapital: 243.000 239.000 235.000 235.000 199.000
Regnskap for  Frisørhjørnet AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.414.000 2.408.000 2.375.000 2.292.000 2.228.000
Driftskostnader -2.345.000 -2.336.000 -2.280.000 -2.173.000 -2.120.000
Driftsresultat 69.000 71.000 95.000 119.000 108.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 71.000 72.000 96.000 120.000 109.000
Skattekostnad -17.000 -19.000 -25.000 -34.000 -31.000
Årsresultat 54.000 54.000 70.000 86.000 78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 686.000 684.000 696.000 666.000 615.000
Sum eiendeler 686.000 684.000 696.000 666.000 615.000
Sum opptjent egenkapital 213.000 209.000 205.000 205.000 169.000
Sum egenkapital 243.000 239.000 235.000 235.000 199.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 443.000 445.000 461.000 431.000 416.000
Sum gjeld og egenkapital 686.000 684.000 696.000 666.000 615.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.414.000 2.408.000 2.375.000 2.290.000 2.215.000
Andre inntekter 0 0 0 3.000 14.000
Driftsinntekter 2.414.000 2.408.000 2.375.000 2.292.000 2.228.000
Varekostnad -234.000 -219.000 -246.000 -228.000 -222.000
Lønninger -1.774.000 -1.756.000 -1.693.000 -1.638.000 -1.586.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -337.000 -361.000 -341.000 -307.000 -312.000
Driftskostnader -2.345.000 -2.336.000 -2.280.000 -2.173.000 -2.120.000
Driftsresultat 69.000 71.000 95.000 119.000 108.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -50.000 -50.000 -70.000 -50.000 -50.000
Årsresultat 54.000 54.000 70.000 86.000 78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 137.000 140.000 131.000 120.000 113.000
Kundefordringer 1.000 0 0 0 0
Andre fordringer 14.000 17.000 12.000 8.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 534.000 527.000 553.000 538.000 491.000
Sum omløpsmidler 686.000 684.000 696.000 666.000 615.000
Sum eiendeler 686.000 684.000 696.000 666.000 615.000
Sum opptjent egenkapital 213.000 209.000 205.000 205.000 169.000
Sum egenkapital 243.000 239.000 235.000 235.000 199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 10.000 12.000 7.000 9.000
Betalbar skatt 17.000 19.000 25.000 34.000 31.000
Skyldig offentlige avgifter 208.000 205.000 198.000 188.000 181.000
Utbytte -50.000 -50.000 -70.000 -50.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 163.000 161.000 156.000 152.000 145.000
Sum kortsiktig gjeld 443.000 445.000 461.000 431.000 416.000
Sum gjeld og egenkapital 686.000 684.000 696.000 666.000 615.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 243.000 239.000 235.000 235.000 199.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3
Soliditet 35.4 34.9 33.8 35.3 32.4
Resultatgrad 2.9 2.9 4 5.2 4.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 1.9 2 1.8 2.1
Total kapitalrentabilitet 10.2 10.5 13.8 18.0 17.7
Signatur
30.09.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex