Frisk Treningssenter AS
Juridisk navn:  Frisk Treningssenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53767900
Postboks 9 Sjoargata 96 Fax: 53767901
5588 Ølen 5580 Ølen
Fylke: Kommune:
Rogaland Vindafjord
Org.nr: 987208198
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 8/25/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.64%
Resultat  
  
-130.99%
Egenkapital  
  
-35.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.930.000 4.255.000 4.265.000 4.029.000 4.124.000
Resultat: -88.000 284.000 45.000 -346.000 -321.000
Egenkapital: -339.000 -251.000 -536.000 -580.000 -234.000
Regnskap for  Frisk Treningssenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.930.000 4.255.000 4.265.000 4.029.000 4.124.000
Driftskostnader -3.994.000 -3.944.000 -4.190.000 -4.333.000 -4.396.000
Driftsresultat -64.000 312.000 76.000 -304.000 -272.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -28.000 -31.000 -43.000 -49.000
Finans -25.000 -28.000 -31.000 -43.000 -49.000
Resultat før skatt -88.000 284.000 45.000 -346.000 -321.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -88.000 284.000 45.000 -346.000 -321.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 754.000 647.000 760.000 953.000 771.000
Sum omløpsmidler 160.000 109.000 117.000 119.000 204.000
Sum eiendeler 914.000 756.000 877.000 1.072.000 975.000
Sum opptjent egenkapital -839.000 -751.000 -1.036.000 -1.080.000 -734.000
Sum egenkapital -339.000 -251.000 -536.000 -580.000 -234.000
Sum langsiktig gjeld 291.000 62.000 234.000 410.000 602.000
Sum kortsiktig gjeld 962.000 945.000 1.180.000 1.241.000 607.000
Sum gjeld og egenkapital 914.000 756.000 878.000 1.071.000 975.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.670.000 3.937.000 4.025.000 4.029.000 4.124.000
Andre inntekter 260.000 318.000 240.000 0 0
Driftsinntekter 3.930.000 4.255.000 4.265.000 4.029.000 4.124.000
Varekostnad -132.000 -76.000 -104.000 -172.000 -329.000
Lønninger -2.131.000 -2.145.000 -2.238.000 -2.421.000 -2.414.000
Avskrivning -190.000 -229.000 -217.000 -165.000 -142.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.541.000 -1.494.000 -1.631.000 -1.575.000 -1.511.000
Driftskostnader -3.994.000 -3.944.000 -4.190.000 -4.333.000 -4.396.000
Driftsresultat -64.000 312.000 76.000 -304.000 -272.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -28.000 -31.000 -43.000 -49.000
Finans -25.000 -28.000 -31.000 -43.000 -49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -88.000 284.000 45.000 -346.000 -321.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 754.000 647.000 760.000 953.000 771.000
Sum varige driftsmidler 754.000 647.000 760.000 953.000 771.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 754.000 647.000 760.000 953.000 771.000
Varebeholdning 7.000 10.000 12.000 19.000 60.000
Kundefordringer 6.000 6.000 5.000 5.000 5.000
Andre fordringer 61.000 0 6.000 0 50.000
Sum investeringer 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Kasse, bank 81.000 87.000 89.000 89.000 84.000
Sum omløpsmidler 160.000 109.000 117.000 119.000 204.000
Sum eiendeler 914.000 756.000 877.000 1.072.000 975.000
Sum opptjent egenkapital -839.000 -751.000 -1.036.000 -1.080.000 -734.000
Sum egenkapital -339.000 -251.000 -536.000 -580.000 -234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 153.000 135.000 129.000 109.000 115.000
Sum langsiktig gjeld 291.000 62.000 234.000 410.000 602.000
Leverandørgjeld 316.000 259.000 237.000 246.000 112.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 105.000 110.000 115.000 109.000 112.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 389.000 441.000 698.000 777.000 267.000
Sum kortsiktig gjeld 962.000 945.000 1.180.000 1.241.000 607.000
Sum gjeld og egenkapital 914.000 756.000 878.000 1.071.000 975.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -802.000 -836.000 -1.063.000 -1.122.000 -403.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3
Soliditet -37.1 -33.2 -54.2 -24.0
Resultatgrad -1.6 7.3 1.8 -7.5 -6.6
Rentedekningsgrad -2.4 11.1 2.5 -7.1 -5.6
Gjeldsgrad -3.7 -2.6 -2.8 -5.2
Total kapitalrentabilitet -6.8 41.3 8.7 -28.4 -27.9
Signatur
20.09.2016
STYREMEDLEMMENE KVAR FOR SEG.
Prokurister
20.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex