Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Friskolefondet For (12) 13 årig Rudolf Steinerskole I Bergen
Juridisk navn:  Friskolefondet For (12) 13 årig Rudolf Steinerskole I Bergen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55922929
Postboks 4 Slettebakken C/O Rudolf Steinerskolen I Bergen Rieber-Mohns Veg 15 Fax:
5899 Bergen 5230 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 982123429
Aksjekapital: 3.218.000 NOK
Etableringsdato: 1/29/1969
Foretakstype: STI
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.14%
Resultat  
  
161.22%
Egenkapital  
  
2.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 343.000 386.000 464.000 168.000 103.000
Resultat: 128.000 49.000 -825.000 101.000 28.000
Egenkapital: 5.274.000 5.146.000 5.097.000 5.922.000 5.821.000
Regnskap for  Friskolefondet For (12) 13 årig Rudolf Steinerskole I Bergen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 343.000 386.000 464.000 168.000 103.000
Driftskostnader -217.000 -338.000 -1.285.000 -80.000 -85.000
Driftsresultat 126.000 48.000 -822.000 89.000 18.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 13.000 10.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 0 0
Finans 2.000 1.000 -3.000 13.000 10.000
Resultat før skatt 128.000 49.000 -825.000 101.000 28.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 128.000 49.000 -825.000 101.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.900.000 4.957.000 5.014.000 5.531.000 5.664.000
Sum omløpsmidler 374.000 226.000 112.000 412.000 177.000
Sum eiendeler 5.274.000 5.183.000 5.126.000 5.943.000 5.841.000
Sum opptjent egenkapital 2.056.000 1.928.000 1.879.000 2.704.000 2.603.000
Sum egenkapital 5.274.000 5.146.000 5.097.000 5.922.000 5.821.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 37.000 29.000 21.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 5.274.000 5.183.000 5.126.000 5.943.000 5.842.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 343.000 386.000 464.000 168.000 103.000
Driftsinntekter 343.000 386.000 464.000 168.000 103.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -160.000 -281.000 -1.228.000 -23.000 -28.000
Driftskostnader -217.000 -338.000 -1.285.000 -80.000 -85.000
Driftsresultat 126.000 48.000 -822.000 89.000 18.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 13.000 10.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 0 0
Finans 2.000 1.000 -3.000 13.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 128.000 49.000 -825.000 101.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.825.000 4.882.000 4.939.000 4.996.000 5.053.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.825.000 4.882.000 4.939.000 4.996.000 5.053.000
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 75.000 75.000 535.000 611.000
Sum anleggsmidler 4.900.000 4.957.000 5.014.000 5.531.000 5.664.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 374.000 226.000 112.000 412.000 177.000
Sum omløpsmidler 374.000 226.000 112.000 412.000 177.000
Sum eiendeler 5.274.000 5.183.000 5.126.000 5.943.000 5.841.000
Sum opptjent egenkapital 2.056.000 1.928.000 1.879.000 2.704.000 2.603.000
Sum egenkapital 5.274.000 5.146.000 5.097.000 5.922.000 5.821.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 37.000 29.000 21.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 0 37.000 29.000 21.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 5.274.000 5.183.000 5.126.000 5.943.000 5.842.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 374.000 189.000 83.000 391.000 156.000
Likviditetsgrad 1 6.1 3.9 19.6 8.4
Likviditetsgrad 2 0 6.1 3.9 19.7 8.5
Soliditet 1 99.3 99.4 99.6 99.6
Resultatgrad 36.7 12.4 -177.2 53.0 17.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.4 0.9 1.7 0.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex