Friskvern Teknikk AS
Juridisk navn:  Friskvern Teknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1015 Rosenkrantzgata 17 Fax:
3001 Drammen 3018 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 984195699
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/16/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.16%
Resultat  
  
60.97%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 599.000 625.000 737.000 821.000 690.000
Resultat: 499.000 310.000 236.000 446.000 340.000
Egenkapital: 119.000 119.000 119.000 119.000 119.000
Regnskap for  Friskvern Teknikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 599.000 625.000 737.000 821.000 690.000
Driftskostnader -100.000 -315.000 -500.000 -375.000 -350.000
Driftsresultat 499.000 310.000 236.000 446.000 339.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 499.000 310.000 236.000 446.000 340.000
Skattekostnad 0 -71.000 -57.000 -112.000 -92.000
Årsresultat 499.000 239.000 180.000 334.000 248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.120.000 701.000 471.000 640.000 816.000
Sum eiendeler 1.120.000 701.000 471.000 640.000 816.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum egenkapital 119.000 119.000 119.000 119.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000.000 582.000 351.000 520.000 697.000
Sum gjeld og egenkapital 1.120.000 702.000 471.000 640.000 817.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 599.000 622.000 733.000 816.000 687.000
Andre inntekter 0 3.000 4.000 6.000 3.000
Driftsinntekter 599.000 625.000 737.000 821.000 690.000
Varekostnad -178.000 -237.000 -268.000 -193.000 -117.000
Lønninger 0 0 -114.000 -86.000 -143.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -71.000 -78.000 -118.000 -96.000 -90.000
Driftskostnader -100.000 -315.000 -500.000 -375.000 -350.000
Driftsresultat 499.000 310.000 236.000 446.000 339.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -239.000 -180.000 -334.000 -248.000
Årsresultat 499.000 239.000 180.000 334.000 248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 299.000 149.000 206.000 307.000 257.000
Kundefordringer 35.000 48.000 23.000 44.000 17.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 786.000 504.000 242.000 289.000 543.000
Sum omløpsmidler 1.120.000 701.000 471.000 640.000 816.000
Sum eiendeler 1.120.000 701.000 471.000 640.000 816.000
Sum opptjent egenkapital 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum egenkapital 119.000 119.000 119.000 119.000 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 73.000 70.000 74.000 43.000 31.000
Betalbar skatt 110.000 71.000 57.000 111.000 92.000
Skyldig offentlige avgifter 10.000 22.000 30.000 21.000 16.000
Utbytte 0 -239.000 -180.000 -334.000 -248.000
Annen kortsiktig gjeld 180.000 180.000 11.000 11.000 310.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000.000 582.000 351.000 520.000 697.000
Sum gjeld og egenkapital 1.120.000 702.000 471.000 640.000 817.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 120.000 119.000 120.000 120.000 119.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.8 0.6 0.9
Soliditet 10.6 1 25.3 18.6 14.6
Resultatgrad 83.3 49.6 3 54.3 49.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 8.4 4.9 2.9 4.4 5.9
Total kapitalrentabilitet 44.6 44.2 50.2 69.8 41.5
Signatur
20.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex