Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fritidssenteret AS
Juridisk navn:  Fritidssenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61360944
Kongsvegen 2 Kongsvegen 2 Fax: 61361940
2920 Leira I Valdres 2920 Leira I Valdres
Fylke: Kommune:
Oppland Nord-aurdal
Org.nr: 966751150
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/1/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Valdresrevisorene As
Regnskapsfører: Gøtt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
77.76%
Resultat  
  
330.36%
Egenkapital  
  
19.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 7.123.000 4.007.000 3.735.000 3.398.000 3.751.000
Resultat: 129.000 -56.000 -30.000 -145.000 -216.000
Egenkapital: 788.000 659.000 715.000 745.000 891.000
Regnskap for  Fritidssenteret AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 7.123.000 4.007.000 3.735.000 3.398.000 3.751.000
Driftskostnader -6.979.000 -4.068.000 -3.769.000 -3.553.000 -3.972.000
Driftsresultat 143.000 -62.000 -34.000 -155.000 -221.000
Finansinntekter 7.000 9.000 7.000 12.000 14.000
Finanskostnader -22.000 -2.000 -3.000 -3.000 -8.000
Finans -15.000 7.000 4.000 9.000 6.000
Resultat før skatt 129.000 -56.000 -30.000 -145.000 -216.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 129.000 -56.000 -30.000 -145.000 -216.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 10.000 19.000
Sum omløpsmidler 2.411.000 1.718.000 1.424.000 1.271.000 1.592.000
Sum eiendeler 2.411.000 1.718.000 1.424.000 1.281.000 1.611.000
Sum opptjent egenkapital 688.000 559.000 615.000 645.000 791.000
Sum egenkapital 788.000 659.000 715.000 745.000 891.000
Sum langsiktig gjeld 527.000 180.000 0 0 200.000
Sum kortsiktig gjeld 1.222.000 879.000 708.000 536.000 520.000
Sum gjeld og egenkapital 2.537.000 1.718.000 1.423.000 1.281.000 1.611.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.116.000 4.007.000 3.735.000 3.398.000 3.751.000
Andre inntekter 7.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.123.000 4.007.000 3.735.000 3.398.000 3.751.000
Varekostnad -5.426.000 -2.637.000 -2.477.000 -2.207.000 -2.602.000
Lønninger -1.003.000 -919.000 -855.000 -774.000 -753.000
Avskrivning -25.000 0 -10.000 -9.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -525.000 -512.000 -427.000 -563.000 -598.000
Driftskostnader -6.979.000 -4.068.000 -3.769.000 -3.553.000 -3.972.000
Driftsresultat 143.000 -62.000 -34.000 -155.000 -221.000
Finansinntekter 7.000 9.000 7.000 12.000 14.000
Finanskostnader -22.000 -2.000 -3.000 -3.000 -8.000
Finans -15.000 7.000 4.000 9.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 129.000 -56.000 -30.000 -145.000 -216.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 126.000 0 0 10.000 19.000
Sum varige driftsmidler 126.000 0 0 10.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 10.000 19.000
Varebeholdning 1.132.000 1.119.000 767.000 789.000 765.000
Kundefordringer 320.000 105.000 9.000 87.000 41.000
Andre fordringer 2.000 26.000 0 3.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 957.000 468.000 648.000 392.000 781.000
Sum omløpsmidler 2.411.000 1.718.000 1.424.000 1.271.000 1.592.000
Sum eiendeler 2.411.000 1.718.000 1.424.000 1.281.000 1.611.000
Sum opptjent egenkapital 688.000 559.000 615.000 645.000 791.000
Sum egenkapital 788.000 659.000 715.000 745.000 891.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 527.000 180.000 0 0 200.000
Leverandørgjeld 876.000 560.000 273.000 187.000 295.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 177.000 53.000 90.000 27.000 55.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 169.000 266.000 345.000 322.000 170.000
Sum kortsiktig gjeld 1.222.000 879.000 708.000 536.000 520.000
Sum gjeld og egenkapital 2.537.000 1.718.000 1.423.000 1.281.000 1.611.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.189.000 839.000 716.000 735.000 1.072.000
Likviditetsgrad 1 2 2 2.0 2.4 3.1
Likviditetsgrad 2 1 0.7 1.0 0.9 1.6
Soliditet 31.1 38.4 50.2 58.2 55.3
Resultatgrad 2 -1.5 -0.9 -4.6 -5.9
Rentedekningsgrad 6.5 -9.0 -47.7 -25.9
Gjeldsgrad 2.2 1.6 1.0 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 5.9 -3.1 -1.9 -11.2 -12.8
Signatur
29.08.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex