Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fritz Warncke Ltd
Juridisk navn:  Fritz Warncke Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55227599
Dolvikhaugene 118 Dolvikhaugene 118 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 987615109
Aksjekapital: 9.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2004
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Regnskap V/Olga Hatlem
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-137.84%
Egenkapital  
  
-13.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 9.000 212.000 25.000
Resultat: -14.000 37.000 -8.000 202.000 -2.000
Egenkapital: 89.000 103.000 66.000 168.000 18.000
Regnskap for  Fritz Warncke Ltd
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 9.000 212.000 25.000
Driftskostnader -16.000 36.000 -8.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -16.000 36.000 1.000 205.000 20.000
Finansinntekter 47.000 46.000 44.000 43.000 21.000
Finanskostnader -45.000 -44.000 -53.000 -47.000 -43.000
Finans 2.000 2.000 -9.000 -4.000 -22.000
Resultat før skatt -14.000 37.000 -8.000 202.000 -2.000
Skattekostnad 0 0 0 -51.000 0
Årsresultat -14.000 37.000 -8.000 150.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.624.000 1.593.000 1.535.000 1.628.000 1.245.000
Sum eiendeler 1.624.000 1.593.000 1.535.000 1.628.000 1.245.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 94.000 57.000 159.000 9.000
Sum egenkapital 89.000 103.000 66.000 168.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.535.000 1.490.000 1.470.000 1.460.000 1.227.000
Sum gjeld og egenkapital 1.624.000 1.593.000 1.536.000 1.628.000 1.245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 9.000 212.000 25.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 9.000 212.000 25.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 36.000 -8.000 -6.000 -6.000
Driftskostnader -16.000 36.000 -8.000 -6.000 -6.000
Driftsresultat -16.000 36.000 1.000 205.000 20.000
Finansinntekter 47.000 46.000 44.000 43.000 21.000
Finanskostnader -45.000 -44.000 -53.000 -47.000 -43.000
Finans 2.000 2.000 -9.000 -4.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -32.000 0 0
Årsresultat -14.000 37.000 -8.000 150.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 10.000 -33.000 90.000 40.000
Andre fordringer 1.621.000 1.574.000 1.520.000 1.479.000 1.197.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 9.000 48.000 59.000 8.000
Sum omløpsmidler 1.624.000 1.593.000 1.535.000 1.628.000 1.245.000
Sum eiendeler 1.624.000 1.593.000 1.535.000 1.628.000 1.245.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 94.000 57.000 159.000 9.000
Sum egenkapital 89.000 103.000 66.000 168.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 1.184.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 51.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 3.000 3.000
Utbytte 0 0 -32.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.535.000 1.490.000 1.470.000 1.405.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 1.535.000 1.490.000 1.470.000 1.460.000 1.227.000
Sum gjeld og egenkapital 1.624.000 1.593.000 1.536.000 1.628.000 1.245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 89.000 103.000 65.000 168.000 18.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1 1.2 1.1
Soliditet 5.5 6.5 4.3 10.3 1.4
Resultatgrad 11.1 96.7 80.0
Rentedekningsgrad -0.4 0.8 0 5.3 1.0
Gjeldsgrad 17.2 14.5 22.3 8.7 68.2
Total kapitalrentabilitet 1.9 5.1 2.9 15.2 3.3
Signatur
02.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex