Frn Holding As
Juridisk navn:  Frn Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41130000
Bjørndalsskogen 12 Bjørndalsskogen 12 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 915036139
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 2/12/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-150%
Egenkapital  
  
-25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -5.000 -2.000 -20.000 -7.000
Egenkapital: 15.000 20.000 22.000 43.000
Regnskap for  Frn Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -2.000 -20.000 -7.000
Driftsresultat -5.000 -2.000 -20.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -5.000 -2.000 -20.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -2.000 -20.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 250.000 250.000 250.000 250.000
Sum omløpsmidler 115.000 20.000 22.000 43.000
Sum eiendeler 365.000 270.000 272.000 293.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -22.000 -20.000 -7.000
Sum egenkapital 15.000 20.000 22.000 43.000
Sum langsiktig gjeld 250.000 250.000 250.000 250.000
Sum kortsiktig gjeld 100.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 366.000 271.000 273.000 293.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -2.000 -20.000 -7.000
Driftskostnader -5.000 -2.000 -20.000 -7.000
Driftsresultat -5.000 -2.000 -20.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -2.000 -20.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 250.000 250.000 250.000 250.000
Sum anleggsmidler 250.000 250.000 250.000 250.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 100.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 15.000 20.000 22.000 43.000
Sum omløpsmidler 115.000 20.000 22.000 43.000
Sum eiendeler 365.000 270.000 272.000 293.000
Sum opptjent egenkapital -27.000 -22.000 -20.000 -7.000
Sum egenkapital 15.000 20.000 22.000 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 250.000 250.000 250.000 250.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 100.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 366.000 271.000 273.000 293.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.000 20.000 22.000 43.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0 0 0.0
Soliditet 4.1 7.4 8.1 14.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 23.3 12.5 11.4 5.8
Total kapitalrentabilitet -1.4 -0.7 -7.4 -2.4
Signatur
09.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex