Frode Tingbø As
Juridisk navn:  Frode Tingbø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97711382
Øvre Hellandsveien 34 Øvre Hellandsveien 34 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 993768995
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/1/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
108.28%
Resultat  
  
-71.59%
Egenkapital  
  
4600%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.056.000 507.000 732.000 656.000 1.019.000
Resultat: 50.000 176.000 -14.000 -83.000 -204.000
Egenkapital: 45.000 -1.000 -178.000 -164.000 -80.000
Regnskap for  Frode Tingbø As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.056.000 507.000 732.000 656.000 1.019.000
Driftskostnader -986.000 -326.000 -737.000 -722.000 -1.215.000
Driftsresultat 71.000 181.000 -5.000 -66.000 -197.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -21.000 -5.000 -9.000 -18.000 -9.000
Finans -21.000 -5.000 -9.000 -17.000 -7.000
Resultat før skatt 50.000 176.000 -14.000 -83.000 -204.000
Skattekostnad -3.000 0 0 0 14.000
Årsresultat 46.000 176.000 -14.000 -83.000 -190.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 167.000 191.000 256.000 125.000 0
Sum omløpsmidler 497.000 150.000 59.000 278.000 310.000
Sum eiendeler 664.000 341.000 315.000 403.000 310.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 -31.000 -208.000 -194.000 -110.000
Sum egenkapital 45.000 -1.000 -178.000 -164.000 -80.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 38.000 60.000 0
Sum kortsiktig gjeld 616.000 342.000 455.000 507.000 390.000
Sum gjeld og egenkapital 664.000 341.000 315.000 403.000 310.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.056.000 466.000 657.000 656.000 935.000
Andre inntekter 0 41.000 75.000 0 85.000
Driftsinntekter 1.056.000 507.000 732.000 656.000 1.019.000
Varekostnad -368.000 -151.000 -317.000 -339.000 -777.000
Lønninger -344.000 -5.000 -141.000 -186.000 -103.000
Avskrivning -12.000 -12.000 -31.000 -12.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -262.000 -158.000 -248.000 -185.000 -335.000
Driftskostnader -986.000 -326.000 -737.000 -722.000 -1.215.000
Driftsresultat 71.000 181.000 -5.000 -66.000 -197.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -21.000 -5.000 -9.000 -18.000 -9.000
Finans -21.000 -5.000 -9.000 -17.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 46.000 176.000 -14.000 -83.000 -190.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 32.000 44.000 0 0
Driftsløsøre 20.000 0 54.000 125.000 0
Sum varige driftsmidler 20.000 32.000 98.000 125.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 147.000 159.000 159.000 0 0
Sum anleggsmidler 167.000 191.000 256.000 125.000 0
Varebeholdning 30.000 0 0 10.000 67.000
Kundefordringer 277.000 120.000 36.000 224.000 177.000
Andre fordringer 25.000 0 6.000 19.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 165.000 29.000 17.000 25.000 66.000
Sum omløpsmidler 497.000 150.000 59.000 278.000 310.000
Sum eiendeler 664.000 341.000 315.000 403.000 310.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 -31.000 -208.000 -194.000 -110.000
Sum egenkapital 45.000 -1.000 -178.000 -164.000 -80.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 38.000 60.000 0
Leverandørgjeld 129.000 30.000 14.000 53.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 51.000 28.000 16.000 101.000 28.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 436.000 283.000 425.000 353.000 353.000
Sum kortsiktig gjeld 616.000 342.000 455.000 507.000 390.000
Sum gjeld og egenkapital 664.000 341.000 315.000 403.000 310.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -119.000 -192.000 -396.000 -229.000 -80.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.4 0.1 0.5 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.4 0.1 0.6 0.7
Soliditet 6.8 -0.3 -56.5 -40.7 -25.8
Resultatgrad 6.7 35.7 -0.7 -10.1 -19.3
Rentedekningsgrad 3.4 36.2 -0.6 -3.6 -21.7
Gjeldsgrad 13.8 -2.8 -3.5 -4.9
Total kapitalrentabilitet 10.7 53.1 -1.6 -16.1 -62.9
Signatur
21.05.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
21.05.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex