Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Froland Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Froland Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46826485
Postboks 88 Skarkollheia 31 Fax:
4855 Froland 4820 Froland
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 979942028
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 4/2/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Froland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
49.47%
Resultat  
  
737.62%
Egenkapital  
  
42.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.273.000 6.204.000 9.599.000 16.537.000 19.016.000
Resultat: 3.384.000 404.000 -23.000 -389.000 96.000
Egenkapital: 8.787.000 6.170.000 5.782.000 3.633.000 6.661.000
Regnskap for  Froland Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.273.000 6.204.000 9.599.000 16.537.000 19.016.000
Driftskostnader -5.836.000 -5.968.000 -9.338.000 -16.894.000 -18.758.000
Driftsresultat 3.438.000 235.000 261.000 -357.000 257.000
Finansinntekter 7.000 340.000 107.000 97.000 97.000
Finanskostnader -61.000 -171.000 -392.000 -128.000 -258.000
Finans -54.000 169.000 -285.000 -31.000 -161.000
Resultat før skatt 3.384.000 404.000 -23.000 -389.000 96.000
Skattekostnad -745.000 -16.000 4.000 99.000 -25.000
Årsresultat 2.640.000 388.000 -19.000 -290.000 71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 400.000 4.744.000 3.663.000 3.874.000 6.246.000
Sum omløpsmidler 9.998.000 5.011.000 11.668.000 5.019.000 13.998.000
Sum eiendeler 10.398.000 9.755.000 15.331.000 8.893.000 20.244.000
Sum opptjent egenkapital 7.325.000 4.708.000 4.320.000 3.171.000 6.461.000
Sum egenkapital 8.787.000 6.170.000 5.782.000 3.633.000 6.661.000
Sum langsiktig gjeld 828.000 2.278.000 116.000 556.000 2.450.000
Sum kortsiktig gjeld 783.000 1.306.000 9.432.000 4.703.000 11.134.000
Sum gjeld og egenkapital 10.398.000 9.754.000 15.330.000 8.892.000 20.245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.053.000 5.497.000 9.154.000 16.064.000 17.950.000
Andre inntekter 5.221.000 707.000 446.000 473.000 1.066.000
Driftsinntekter 9.273.000 6.204.000 9.599.000 16.537.000 19.016.000
Varekostnad -1.934.000 -1.318.000 -4.307.000 -10.926.000 -9.440.000
Lønninger -1.891.000 -2.716.000 -2.324.000 -3.488.000 -5.752.000
Avskrivning -62.000 -188.000 -366.000 -453.000 -460.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.949.000 -1.746.000 -2.341.000 -2.027.000 -3.106.000
Driftskostnader -5.836.000 -5.968.000 -9.338.000 -16.894.000 -18.758.000
Driftsresultat 3.438.000 235.000 261.000 -357.000 257.000
Finansinntekter 7.000 340.000 107.000 97.000 97.000
Finanskostnader -61.000 -171.000 -392.000 -128.000 -258.000
Finans -54.000 169.000 -285.000 -31.000 -161.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -3.000.000 0
Årsresultat 2.640.000 388.000 -19.000 -290.000 71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 5.000 21.000 8.000 0
Fast eiendom 150.000 4.078.000 2.137.000 2.011.000 2.038.000
Maskiner anlegg 0 0 0 1.704.000 0
Driftsløsøre 250.000 661.000 1.355.000 0 1.727.000
Sum varige driftsmidler 400.000 4.739.000 3.492.000 3.716.000 3.765.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 150.000 150.000 2.481.000
Sum anleggsmidler 400.000 4.744.000 3.663.000 3.874.000 6.246.000
Varebeholdning 40.000 879.000 2.899.000 2.231.000 539.000
Kundefordringer 221.000 879.000 4.012.000 484.000 2.705.000
Andre fordringer 7.734.000 2.956.000 4.483.000 2.083.000 4.991.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.003.000 297.000 273.000 220.000 5.762.000
Sum omløpsmidler 9.998.000 5.011.000 11.668.000 5.019.000 13.998.000
Sum eiendeler 10.398.000 9.755.000 15.331.000 8.893.000 20.244.000
Sum opptjent egenkapital 7.325.000 4.708.000 4.320.000 3.171.000 6.461.000
Sum egenkapital 8.787.000 6.170.000 5.782.000 3.633.000 6.661.000
Sum avsetninger til forpliktelser 734.000 0 0 0 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 300.000 7.977.000 194.000 2.723.000
Sum langsiktig gjeld 828.000 2.278.000 116.000 556.000 2.450.000
Leverandørgjeld 146.000 174.000 604.000 263.000 961.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 48.000
Skyldig offentlige avgifter 242.000 319.000 358.000 368.000 905.000
Utbytte 0 0 0 -3.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 396.000 514.000 493.000 3.880.000 6.496.000
Sum kortsiktig gjeld 783.000 1.306.000 9.432.000 4.703.000 11.134.000
Sum gjeld og egenkapital 10.398.000 9.754.000 15.330.000 8.892.000 20.245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.215.000 3.705.000 2.236.000 316.000 2.864.000
Likviditetsgrad 1 12.8 3.8 1.2 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 12.7 3.2 0.9 0.6 1.3
Soliditet 84.5 63.3 37.7 40.9 32.9
Resultatgrad 37.1 3.8 2.7 -2.2 1.4
Rentedekningsgrad 56.4 1.4 0.7 -2.8 1.4
Gjeldsgrad 0.2 0.6 1.7 1.4 2.0
Total kapitalrentabilitet 33.1 5.9 2.4 -2.9 1.7
Signatur
28.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex