Fronta Bolig AS
Juridisk navn:  Fronta Bolig AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53416800
Hamnegata 6 Hamnegata 6 Fax: 53416801
5411 Stord 5411 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 984369409
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/17/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Fronta As
Utvikling:
Omsetning  
  
76.75%
Resultat  
  
-42.64%
Egenkapital  
  
-36.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 100.333.000 56.764.000 46.415.000 51.202.000 20.784.000
Resultat: -8.068.000 -5.656.000 -8.479.000 3.554.000 -13.691.000
Egenkapital: 1.305.000 2.048.000 3.320.000 8.263.000 9.529.000
Regnskap for  Fronta Bolig AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 100.333.000 56.764.000 46.415.000 51.202.000 20.784.000
Driftskostnader -106.658.000 -60.867.000 -53.756.000 -46.991.000 -33.707.000
Driftsresultat -6.325.000 -4.103.000 -7.341.000 4.210.000 -12.923.000
Finansinntekter 64.000 0 400.000 0 0
Finanskostnader -1.807.000 -1.553.000 -1.538.000 -657.000 -768.000
Finans -1.743.000 -1.553.000 -1.138.000 -657.000 -768.000
Resultat før skatt -8.068.000 -5.656.000 -8.479.000 3.554.000 -13.691.000
Skattekostnad 1.775.000 1.326.000 2.077.000 -781.000 3.949.000
Årsresultat -6.293.000 -4.330.000 -6.402.000 2.773.000 -9.742.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 799.000 4.611.000 6.459.000 8.306.000 9.969.000
Sum omløpsmidler 73.290.000 86.890.000 56.454.000 78.707.000 78.968.000
Sum eiendeler 74.089.000 91.501.000 62.913.000 87.013.000 88.937.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 2.773.000 0
Sum egenkapital 1.305.000 2.048.000 3.320.000 8.263.000 9.529.000
Sum langsiktig gjeld 62.999.000 28.176.000 14.937.000 18.875.000 31.397.000
Sum kortsiktig gjeld 9.785.000 61.277.000 44.655.000 59.875.000 48.010.000
Sum gjeld og egenkapital 74.089.000 91.501.000 62.912.000 87.013.000 88.936.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 100.331.000 56.763.000 51.415.000 54.135.000 22.561.000
Andre inntekter 2.000 2.000 -5.000.000 -2.933.000 -1.777.000
Driftsinntekter 100.333.000 56.764.000 46.415.000 51.202.000 20.784.000
Varekostnad -104.400.000 -55.042.000 -49.059.000 -41.488.000 -29.461.000
Lønninger 0 0 0 0 -913.000
Avskrivning -895.000 -1.847.000 -1.847.000 -1.845.000 -1.747.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.363.000 -3.978.000 -2.850.000 -3.658.000 -1.586.000
Driftskostnader -106.658.000 -60.867.000 -53.756.000 -46.991.000 -33.707.000
Driftsresultat -6.325.000 -4.103.000 -7.341.000 4.210.000 -12.923.000
Finansinntekter 64.000 0 400.000 0 0
Finanskostnader -1.807.000 -1.553.000 -1.538.000 -657.000 -768.000
Finans -1.743.000 -1.553.000 -1.138.000 -657.000 -768.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.293.000 -4.330.000 -6.402.000 2.773.000 -9.742.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 4.375.000 5.875.000 7.375.000 8.875.000
Sum Immatrielle midler 799.000 4.611.000 6.459.000 8.306.000 9.965.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 4.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 799.000 4.611.000 6.459.000 8.306.000 9.969.000
Varebeholdning 64.436.000 79.978.000 51.403.000 59.835.000 57.142.000
Kundefordringer 1.187.000 88.000 88.000 0 0
Andre fordringer 5.977.000 3.992.000 1.942.000 14.964.000 21.240.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.690.000 2.831.000 3.021.000 3.907.000 586.000
Sum omløpsmidler 73.290.000 86.890.000 56.454.000 78.707.000 78.968.000
Sum eiendeler 74.089.000 91.501.000 62.913.000 87.013.000 88.937.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 2.773.000 0
Sum egenkapital 1.305.000 2.048.000 3.320.000 8.263.000 9.529.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 556.000 969.000 2.586.000 3.151.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.045.000 41.216.000 33.486.000 41.357.000 36.939.000
Sum langsiktig gjeld 62.999.000 28.176.000 14.937.000 18.875.000 31.397.000
Leverandørgjeld 6.433.000 18.332.000 7.981.000 6.608.000 8.732.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 307.000 1.729.000 3.188.000 11.911.000 2.339.000
Sum kortsiktig gjeld 9.785.000 61.277.000 44.655.000 59.875.000 48.010.000
Sum gjeld og egenkapital 74.089.000 91.501.000 62.912.000 87.013.000 88.936.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 63.505.000 25.613.000 11.799.000 18.832.000 30.958.000
Likviditetsgrad 1 7.5 1.4 1.3 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 0.9 0.1 0.1 0.3 0.5
Soliditet 1.8 2.2 5.3 9.5 10.7
Resultatgrad -6.3 -7.2 -15.8 8.2 -62.2
Rentedekningsgrad -3.5 -2.6 -4.8 6.4 -16.8
Gjeldsgrad 55.8 43.7 17.9 9.5 8.3
Total kapitalrentabilitet -8.5 -4.5 4.8 -14.5
Signatur
25.08.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
25.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex