Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frontinus AS
Juridisk navn:  Frontinus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67145158
Bispeveien 49 Bispeveien 49 Fax: 67145139
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 982930081
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/22/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Moore Stephens Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-79.47%
Resultat  
  
-419.44%
Egenkapital  
  
-46.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 132.000 643.000 473.000 1.282.000 154.000
Resultat: -920.000 288.000 -188.000 871.000 -557.000
Egenkapital: 1.046.000 1.965.000 1.677.000 1.865.000 993.000
Regnskap for  Frontinus AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 132.000 643.000 473.000 1.282.000 154.000
Driftskostnader -1.052.000 -355.000 -660.000 -410.000 -712.000
Driftsresultat -920.000 288.000 -188.000 871.000 -557.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -920.000 288.000 -188.000 871.000 -557.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -920.000 288.000 -188.000 871.000 -557.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.428.000 2.154.000 2.296.000 2.494.000 1.672.000
Sum eiendeler 1.428.000 2.154.000 2.296.000 2.494.000 1.672.000
Sum opptjent egenkapital -661.000 259.000 -29.000 159.000 -713.000
Sum egenkapital 1.046.000 1.965.000 1.677.000 1.865.000 993.000
Sum langsiktig gjeld 382.000 189.000 619.000 629.000 679.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.427.000 2.154.000 2.296.000 2.494.000 1.672.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 132.000 643.000 473.000 1.282.000 154.000
Driftsinntekter 132.000 643.000 473.000 1.282.000 154.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.052.000 -355.000 -660.000 -410.000 -712.000
Driftskostnader -1.052.000 -355.000 -660.000 -410.000 -712.000
Driftsresultat -920.000 288.000 -188.000 871.000 -557.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -920.000 288.000 -188.000 871.000 -557.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 317.000 0 0
Sum investeringer 1.422.000 2.026.000 1.938.000 2.447.000 1.670.000
Kasse, bank 5.000 129.000 41.000 47.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.428.000 2.154.000 2.296.000 2.494.000 1.672.000
Sum eiendeler 1.428.000 2.154.000 2.296.000 2.494.000 1.672.000
Sum opptjent egenkapital -661.000 259.000 -29.000 159.000 -713.000
Sum egenkapital 1.046.000 1.965.000 1.677.000 1.865.000 993.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 382.000 189.000 619.000 629.000 679.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.427.000 2.154.000 2.296.000 2.494.000 1.672.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.428.000 2.154.000 2.296.000 2.494.000 1.672.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 73.2 91.2 7 74.8 59.4
Resultatgrad 44.8 -39.7 67.9 -361.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0.4 0.3 0.7
Total kapitalrentabilitet -64.4 13.4 -8.2 34.9 -33.3
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex