Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frosken Snekkerservice Limited
Juridisk navn:  Frosken Snekkerservice Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99594511
Grindervegen 55 Grindervegen 55 Fax:
2170 Fenstad 2170 Fenstad
Fylke: Kommune:
Akershus Nes i Akershus
Org.nr: 994293532
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/11/2009
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2010
Omsetning: 315.000
Resultat: 216.000
Egenkapital: -146.000
Regnskap for  Frosken Snekkerservice Limited
Resultat 2010
Driftsinntekter 315.000
Driftskostnader -93.000
Driftsresultat 222.000
Finansinntekter -1.000
Finanskostnader -5.000
Finans -6.000
Resultat før skatt 216.000
Skattekostnad -60.000
Årsresultat 155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 17.000
Sum eiendeler 17.000
Sum opptjent egenkapital -146.000
Sum egenkapital -146.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 163.000
Sum gjeld og egenkapital 17.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 315.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 315.000
Varekostnad 0
Lønninger -2.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -91.000
Driftskostnader -93.000
Driftsresultat 222.000
Finansinntekter -1.000
Finanskostnader -5.000
Finans -6.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 17.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.000
Sum omløpsmidler 17.000
Sum eiendeler 17.000
Sum opptjent egenkapital -146.000
Sum egenkapital -146.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 40.000
Betalbar skatt 60.000
Skyldig offentlige avgifter 62.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 163.000
Sum gjeld og egenkapital 17.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -146.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet -858.8
Resultatgrad 70.5
Rentedekningsgrad 44.2
Gjeldsgrad -1.1
Total kapitalrentabilitet 1300.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex