Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Frost Dental Lab As
Juridisk navn:  Frost Dental Lab As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40001056
Postboks 368 Kirkegata 54 Fax: 92976074
4664 Kristiansand S 4612 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 994202243
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 5/18/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør AS
Regnskapsfører: Ek Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.48%
Resultat  
  
723.7%
Egenkapital  
  
437.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.573.000 15.485.000 14.951.000 13.536.000 13.187.000
Resultat: 1.425.000 173.000 997.000 1.418.000 1.070.000
Egenkapital: 624.000 116.000 291.000 154.000 101.000
Regnskap for  Frost Dental Lab As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.573.000 15.485.000 14.951.000 13.536.000 13.187.000
Driftskostnader -16.100.000 -15.296.000 -13.924.000 -12.081.000 -12.067.000
Driftsresultat 1.474.000 189.000 1.028.000 1.455.000 1.120.000
Finansinntekter 9.000 1.000 3.000 7.000 11.000
Finanskostnader -57.000 -17.000 -33.000 -43.000 -62.000
Finans -48.000 -16.000 -30.000 -36.000 -51.000
Resultat før skatt 1.425.000 173.000 997.000 1.418.000 1.070.000
Skattekostnad -317.000 -48.000 -260.000 -365.000 -302.000
Årsresultat 1.108.000 125.000 737.000 1.053.000 768.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.776.000 1.957.000 625.000 655.000 812.000
Sum omløpsmidler 3.957.000 3.842.000 4.063.000 3.960.000 3.472.000
Sum eiendeler 5.733.000 5.799.000 4.688.000 4.615.000 4.284.000
Sum opptjent egenkapital 524.000 16.000 191.000 54.000 1.000
Sum egenkapital 624.000 116.000 291.000 154.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 2.066.000 2.014.000 940.000 779.000 924.000
Sum kortsiktig gjeld 3.042.000 3.669.000 3.457.000 3.682.000 3.258.000
Sum gjeld og egenkapital 5.732.000 5.799.000 4.688.000 4.615.000 4.283.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.530.000 15.427.000 14.951.000 13.536.000 13.187.000
Andre inntekter 43.000 58.000 0 0 0
Driftsinntekter 17.573.000 15.485.000 14.951.000 13.536.000 13.187.000
Varekostnad -4.144.000 -2.694.000 -3.326.000 -2.631.000 -2.500.000
Lønninger -8.308.000 -8.164.000 -7.088.000 -6.659.000 -6.726.000
Avskrivning -532.000 -386.000 -274.000 -234.000 -259.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.116.000 -4.052.000 -3.236.000 -2.557.000 -2.582.000
Driftskostnader -16.100.000 -15.296.000 -13.924.000 -12.081.000 -12.067.000
Driftsresultat 1.474.000 189.000 1.028.000 1.455.000 1.120.000
Finansinntekter 9.000 1.000 3.000 7.000 11.000
Finanskostnader -57.000 -17.000 -33.000 -43.000 -62.000
Finans -48.000 -16.000 -30.000 -36.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -300.000 -600.000 -1.000.000 -767.000
Årsresultat 1.108.000 125.000 737.000 1.053.000 768.000
Balanse detaljer          
Goodwill 150.000 190.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 352.000 204.000 48.000 1.000 0
Fast eiendom 34.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 60.000 106.000 48.000 28.000 38.000
Driftsløsøre 1.330.000 1.647.000 528.000 626.000 775.000
Sum varige driftsmidler 1.424.000 1.753.000 576.000 654.000 812.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.776.000 1.957.000 625.000 655.000 812.000
Varebeholdning 676.000 960.000 603.000 628.000 553.000
Kundefordringer 1.319.000 1.793.000 2.070.000 1.650.000 1.809.000
Andre fordringer 225.000 356.000 454.000 252.000 208.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.737.000 733.000 936.000 1.430.000 902.000
Sum omløpsmidler 3.957.000 3.842.000 4.063.000 3.960.000 3.472.000
Sum eiendeler 5.733.000 5.799.000 4.688.000 4.615.000 4.284.000
Sum opptjent egenkapital 524.000 16.000 191.000 54.000 1.000
Sum egenkapital 624.000 116.000 291.000 154.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 77.000
Sum langsiktig gjeld 2.066.000 2.014.000 940.000 779.000 924.000
Leverandørgjeld 480.000 1.540.000 775.000 501.000 598.000
Betalbar skatt 443.000 13.000 307.000 381.000 320.000
Skyldig offentlige avgifter 596.000 662.000 582.000 547.000 544.000
Utbytte -600.000 -300.000 -600.000 -1.000.000 -767.000
Annen kortsiktig gjeld 1.524.000 1.454.000 1.793.000 2.254.000 1.720.000
Sum kortsiktig gjeld 3.042.000 3.669.000 3.457.000 3.682.000 3.258.000
Sum gjeld og egenkapital 5.732.000 5.799.000 4.688.000 4.615.000 4.283.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 915.000 173.000 606.000 278.000 214.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 1 0.9 0.9
Soliditet 10.9 2 6.2 3.3 2.4
Resultatgrad 8.4 1.2 6.9 10.7 8.5
Rentedekningsgrad 25.9 11.1 31.2 33.8 18.2
Gjeldsgrad 8.2 4 15.1 2 41.4
Total kapitalrentabilitet 25.9 3.3 2 31.7 26.4
Signatur
14.04.2016
SIGNATUR
SCHJØTT THOMAS
Prokurister
14.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex