Froto Eiendommer AS
Juridisk navn:  Froto Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75126000
Postboks 104 Mellomvika 13 Fax:
8601 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 991674969
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/31/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.96%
Resultat  
  
-630.77%
Egenkapital  
  
-18.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.769.000 1.943.000 2.100.000 2.363.000 2.463.000
Resultat: -276.000 52.000 227.000 123.000 739.000
Egenkapital: 939.000 1.154.000 1.097.000 843.000 737.000
Regnskap for  Froto Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.769.000 1.943.000 2.100.000 2.363.000 2.463.000
Driftskostnader -1.296.000 -1.265.000 -1.275.000 -1.546.000 -1.105.000
Driftsresultat 473.000 678.000 825.000 818.000 1.358.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -750.000 -626.000 -598.000 -696.000 -620.000
Finans -749.000 -625.000 -598.000 -695.000 -620.000
Resultat før skatt -276.000 52.000 227.000 123.000 739.000
Skattekostnad 61.000 5.000 -38.000 -17.000 -315.000
Årsresultat -215.000 57.000 189.000 106.000 424.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.427.000 18.401.000 18.262.000 18.397.000 18.747.000
Sum omløpsmidler 768.000 1.796.000 306.000 461.000 792.000
Sum eiendeler 19.195.000 20.197.000 18.568.000 18.858.000 19.539.000
Sum opptjent egenkapital 773.000 989.000 931.000 743.000 637.000
Sum egenkapital 939.000 1.154.000 1.097.000 843.000 737.000
Sum langsiktig gjeld 16.751.000 17.677.000 16.385.000 17.191.000 15.306.000
Sum kortsiktig gjeld 1.506.000 1.365.000 1.086.000 825.000 3.496.000
Sum gjeld og egenkapital 19.195.000 20.196.000 18.567.000 18.859.000 19.539.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 17.000 20.000
Andre inntekter 1.769.000 1.943.000 2.100.000 2.347.000 2.443.000
Driftsinntekter 1.769.000 1.943.000 2.100.000 2.363.000 2.463.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -12.000 -126.000
Avskrivning -490.000 -453.000 -436.000 -421.000 -365.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -806.000 -812.000 -839.000 -1.113.000 -614.000
Driftskostnader -1.296.000 -1.265.000 -1.275.000 -1.546.000 -1.105.000
Driftsresultat 473.000 678.000 825.000 818.000 1.358.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -750.000 -626.000 -598.000 -696.000 -620.000
Finans -749.000 -625.000 -598.000 -695.000 -620.000
Konsernbidrag 0 0 65.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -215.000 57.000 189.000 106.000 424.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 18.093.000 17.998.000 17.811.000 17.875.000 18.234.000
Maskiner anlegg 0 0 55.000 0 0
Driftsløsøre 334.000 403.000 396.000 522.000 513.000
Sum varige driftsmidler 18.427.000 18.401.000 18.262.000 18.397.000 18.747.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.427.000 18.401.000 18.262.000 18.397.000 18.747.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 174.000 26.000 32.000 96.000 552.000
Andre fordringer 143.000 89.000 0 220.000 159.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 956.000 14.000 145.000 81.000
Sum omløpsmidler 768.000 1.796.000 306.000 461.000 792.000
Sum eiendeler 19.195.000 20.197.000 18.568.000 18.858.000 19.539.000
Sum opptjent egenkapital 773.000 989.000 931.000 743.000 637.000
Sum egenkapital 939.000 1.154.000 1.097.000 843.000 737.000
Sum avsetninger til forpliktelser 316.000 377.000 382.000 323.000 306.000
Gjeld til kredittinstitutt 479.000 0 800.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.751.000 17.677.000 16.385.000 17.191.000 15.306.000
Leverandørgjeld 226.000 826.000 25.000 0 2.706.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 84.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 32.000 77.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 800.000 539.000 261.000 793.000 629.000
Sum kortsiktig gjeld 1.506.000 1.365.000 1.086.000 825.000 3.496.000
Sum gjeld og egenkapital 19.195.000 20.196.000 18.567.000 18.859.000 19.539.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -738.000 431.000 -780.000 -364.000 -2.704.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.3 0.3 0.6 0.2
Likviditetsgrad 2 0.5 1.3 0.3 0.6 0.3
Soliditet 4.9 5.7 5.9 4.5 3.8
Resultatgrad 26.7 34.9 39.3 34.6 55.1
Rentedekningsgrad 0.6 1.1 1.4 1.2 2.2
Gjeldsgrad 19.4 16.5 15.9 21.4 25.5
Total kapitalrentabilitet 2.5 3.4 4.4 4.3 7.0
Signatur
16.03.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.03.2017
PROKURA
STEVIK STÅLE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex