Froyja Virtuell AS
Juridisk navn:  Froyja Virtuell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67125440
Postboks 24 Smølasenteret Fax: 67125811
6571 Smøla 6570 Smøla
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Smøla
Org.nr: 879918642
Aksjekapital: 375.000 NOK
Etableringsdato: 6/4/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomitjenesten.No As
Utvikling:
Omsetning  
  
50%
Resultat  
  
-849.36%
Egenkapital  
  
-96.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.600.000 2.400.000 0 0 50.000
Resultat: -2.962.000 -312.000 -117.000 -3.000 46.000
Egenkapital: 375.000 10.932.000 65.000 181.000 184.000
Regnskap for  Froyja Virtuell AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.600.000 2.400.000 0 0 50.000
Driftskostnader -5.984.000 -3.541.000 -16.000 -3.000 -4.000
Driftsresultat -2.384.000 -1.141.000 -17.000 -3.000 46.000
Finansinntekter 13.000 1.276.000 0 0 0
Finanskostnader -592.000 -446.000 -100.000 0 0
Finans -579.000 830.000 -100.000 0 0
Resultat før skatt -2.962.000 -312.000 -117.000 -3.000 46.000
Skattekostnad 2.152.000 -2.315.000 0 0 0
Årsresultat -810.000 -2.627.000 -117.000 -3.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.603.000 17.955.000 2.310.000 2.055.000 2.115.000
Sum omløpsmidler 226.000 22.484.000 38.000 99.000 702.000
Sum eiendeler 5.829.000 40.439.000 2.348.000 2.154.000 2.817.000
Sum opptjent egenkapital 0 -2.987.000 -360.000 -244.000 -241.000
Sum egenkapital 375.000 10.932.000 65.000 181.000 184.000
Sum langsiktig gjeld 5.264.000 9.390.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 191.000 20.117.000 2.283.000 1.972.000 2.633.000
Sum gjeld og egenkapital 5.830.000 40.440.000 2.348.000 2.153.000 2.817.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.600.000 2.400.000 0 0 50.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.600.000 2.400.000 0 0 50.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -2.510.000 -2.815.000 -5.000 0 0
Nedskrivning -2.754.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -720.000 -726.000 -11.000 -3.000 -4.000
Driftskostnader -5.984.000 -3.541.000 -16.000 -3.000 -4.000
Driftsresultat -2.384.000 -1.141.000 -17.000 -3.000 46.000
Finansinntekter 13.000 1.276.000 0 0 0
Finanskostnader -592.000 -446.000 -100.000 0 0
Finans -579.000 830.000 -100.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -810.000 -2.627.000 -117.000 -3.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 6.425.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 6.549.000 157.000 0 0
Fast eiendom 41.000 46.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.562.000 10.697.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.603.000 10.743.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 663.000 2.153.000 2.055.000 2.115.000
Sum anleggsmidler 5.603.000 17.955.000 2.310.000 2.055.000 2.115.000
Varebeholdning 0 985.000 0 0 0
Kundefordringer 0 754.000 4.000 7.000 594.000
Andre fordringer 131.000 20.087.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 95.000 658.000 34.000 92.000 108.000
Sum omløpsmidler 226.000 22.484.000 38.000 99.000 702.000
Sum eiendeler 5.829.000 40.439.000 2.348.000 2.154.000 2.817.000
Sum opptjent egenkapital 0 -2.987.000 -360.000 -244.000 -241.000
Sum egenkapital 375.000 10.932.000 65.000 181.000 184.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.152.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.264.000 9.390.000 0 0 0
Leverandørgjeld 32.000 56.000 4.000 9.000 2.555.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 128.000 122.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 19.939.000 2.278.000 1.963.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 191.000 20.117.000 2.283.000 1.972.000 2.633.000
Sum gjeld og egenkapital 5.830.000 40.440.000 2.348.000 2.153.000 2.817.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.000 2.367.000 -2.245.000 -1.873.000 -1.931.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 0 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 0 0.1 0.3
Soliditet 6.4 2 2.8 8.4 6.5
Resultatgrad -66.2 -47.5 92.0
Rentedekningsgrad -2.6 -0.2
Gjeldsgrad 14.5 2.7 35.1 10.9 14.3
Total kapitalrentabilitet -40.7 0.3 -0.7 -0.1 1.6
Signatur
22.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex