Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fru Pedersen As
Juridisk navn:  Fru Pedersen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95496805
c/o Sparebank 1 Regnskapshuset Oslo v/Cathrine Postboks 404 Økern c/o Streijffert Lallakroken 1B Fax:
0513 Oslo 259 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994041371
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/22/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.43%
Resultat  
  
131.99%
Egenkapital  
  
83.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 356.000 426.000 2.438.000 4.495.000 2.751.000
Resultat: 119.000 -372.000 -622.000 1.291.000 917.000
Egenkapital: 261.000 142.000 515.000 2.138.000 1.170.000
Regnskap for  Fru Pedersen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 356.000 426.000 2.438.000 4.495.000 2.751.000
Driftskostnader -237.000 -796.000 -3.047.000 -3.193.000 -1.836.000
Driftsresultat 119.000 -371.000 -609.000 1.303.000 916.000
Finansinntekter 0 0 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -2.000 -15.000 -13.000 0
Finans 0 -2.000 -13.000 -12.000 1.000
Resultat før skatt 119.000 -372.000 -622.000 1.291.000 917.000
Skattekostnad 0 0 -1.000 -323.000 -87.000
Årsresultat 119.000 -372.000 -623.000 968.000 830.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 7.000 34.000 76.000 813.000
Sum omløpsmidler 345.000 482.000 1.047.000 2.995.000 1.052.000
Sum eiendeler 345.000 489.000 1.081.000 3.071.000 1.865.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 42.000 415.000 2.038.000 1.070.000
Sum egenkapital 261.000 142.000 515.000 2.138.000 1.170.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 234.000 232.000 163.000 0
Sum kortsiktig gjeld 76.000 112.000 334.000 771.000 695.000
Sum gjeld og egenkapital 345.000 488.000 1.081.000 3.072.000 1.865.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 187.000 426.000 2.438.000 4.495.000 2.751.000
Andre inntekter 170.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 356.000 426.000 2.438.000 4.495.000 2.751.000
Varekostnad 0 -33.000 -1.573.000 -1.267.000 -97.000
Lønninger -57.000 -554.000 -1.020.000 -1.263.000 -1.269.000
Avskrivning -7.000 -27.000 -27.000 -34.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -173.000 -182.000 -427.000 -629.000 -464.000
Driftskostnader -237.000 -796.000 -3.047.000 -3.193.000 -1.836.000
Driftsresultat 119.000 -371.000 -609.000 1.303.000 916.000
Finansinntekter 0 0 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -2.000 -15.000 -13.000 0
Finans 0 -2.000 -13.000 -12.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 119.000 -372.000 -623.000 968.000 830.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 7.000 34.000 61.000 13.000
Sum varige driftsmidler 0 7.000 34.000 61.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 14.000 800.000
Sum anleggsmidler 0 7.000 34.000 76.000 813.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 107.000 0 0 1.010.000 17.000
Andre fordringer 0 0 3.000 4.000 97.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 239.000 482.000 1.045.000 1.981.000 938.000
Sum omløpsmidler 345.000 482.000 1.047.000 2.995.000 1.052.000
Sum eiendeler 345.000 489.000 1.081.000 3.071.000 1.865.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 42.000 415.000 2.038.000 1.070.000
Sum egenkapital 261.000 142.000 515.000 2.138.000 1.170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 234.000 232.000 163.000 0
Leverandørgjeld 18.000 9.000 162.000 175.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 324.000 87.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 37.000 60.000 53.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000 67.000 112.000 219.000 519.000
Sum kortsiktig gjeld 76.000 112.000 334.000 771.000 695.000
Sum gjeld og egenkapital 345.000 488.000 1.081.000 3.072.000 1.865.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 269.000 370.000 713.000 2.224.000 357.000
Likviditetsgrad 1 4.5 4.3 3.1 3.9 1.5
Likviditetsgrad 2 4.5 4.3 3.1 3.9 1.6
Soliditet 75.7 29.1 47.6 69.6 62.7
Resultatgrad 33.4 -87.1 2 33.3
Rentedekningsgrad -185.5 -40.6 100.2
Gjeldsgrad 0.3 2.4 1.1 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 34.5 -56.2 42.4 49.2
Signatur
25.07.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex