Frydenbergåsen As
Juridisk navn:  Frydenbergåsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41663767
Numedalsvegen 1379 Numedalsvegen 1379 Fax:
3622 Svene 3622 Svene
Fylke: Kommune:
Viken Flesberg
Org.nr: 997475712
Aksjekapital: 5.040.000 NOK
Etableringsdato: 9/23/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kaugerud Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.64%
Resultat  
  
-48.15%
Egenkapital  
  
14.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.537.000 8.220.000 3.280.000 10.125.000 20.056.000
Resultat: 1.303.000 2.513.000 81.000 398.000 -296.000
Egenkapital: 8.004.000 7.001.000 5.091.000 5.022.000 4.624.000
Regnskap for  Frydenbergåsen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.537.000 8.220.000 3.280.000 10.125.000 20.056.000
Driftskostnader -3.941.000 -5.152.000 -2.492.000 -8.445.000 -18.929.000
Driftsresultat 1.596.000 3.069.000 788.000 1.679.000 1.127.000
Finansinntekter 3.000 2.000 1.000 26.000 22.000
Finanskostnader -296.000 -558.000 -708.000 -1.308.000 -1.446.000
Finans -293.000 -556.000 -707.000 -1.282.000 -1.424.000
Resultat før skatt 1.303.000 2.513.000 81.000 398.000 -296.000
Skattekostnad -300.000 -603.000 -12.000 0 0
Årsresultat 1.003.000 1.910.000 69.000 398.000 -296.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 11.677.000 16.888.000 21.257.000 26.774.000 26.153.000
Sum eiendeler 11.677.000 16.888.000 21.257.000 26.774.000 26.153.000
Sum opptjent egenkapital 2.964.000 1.961.000 51.000 -18.000 -416.000
Sum egenkapital 8.004.000 7.001.000 5.091.000 5.022.000 4.624.000
Sum langsiktig gjeld 2.718.000 2.588.000 2.465.000 2.347.000 8.016.000
Sum kortsiktig gjeld 955.000 7.299.000 13.701.000 19.405.000 13.513.000
Sum gjeld og egenkapital 11.677.000 16.888.000 21.257.000 26.774.000 26.153.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.537.000 8.220.000 3.280.000 10.125.000 20.056.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.537.000 8.220.000 3.280.000 10.125.000 20.056.000
Varekostnad -3.777.000 -4.867.000 -2.359.000 -8.047.000 -18.168.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -164.000 -285.000 -133.000 -398.000 -761.000
Driftskostnader -3.941.000 -5.152.000 -2.492.000 -8.445.000 -18.929.000
Driftsresultat 1.596.000 3.069.000 788.000 1.679.000 1.127.000
Finansinntekter 3.000 2.000 1.000 26.000 22.000
Finanskostnader -296.000 -558.000 -708.000 -1.308.000 -1.446.000
Finans -293.000 -556.000 -707.000 -1.282.000 -1.424.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.003.000 1.910.000 69.000 398.000 -296.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 11.153.000 15.159.000 20.779.000 23.100.000 25.781.000
Kundefordringer 0 0 0 3.663.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 523.000 1.729.000 478.000 11.000 372.000
Sum omløpsmidler 11.677.000 16.888.000 21.257.000 26.774.000 26.153.000
Sum eiendeler 11.677.000 16.888.000 21.257.000 26.774.000 26.153.000
Sum opptjent egenkapital 2.964.000 1.961.000 51.000 -18.000 -416.000
Sum egenkapital 8.004.000 7.001.000 5.091.000 5.022.000 4.624.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 6.041.000 13.010.000 18.628.000 10.749.000
Sum langsiktig gjeld 2.718.000 2.588.000 2.465.000 2.347.000 8.016.000
Leverandørgjeld 5.000 5.000 29.000 90.000 100.000
Betalbar skatt 300.000 603.000 12.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 650.000 649.000 650.000 687.000 2.663.000
Sum kortsiktig gjeld 955.000 7.299.000 13.701.000 19.405.000 13.513.000
Sum gjeld og egenkapital 11.677.000 16.888.000 21.257.000 26.774.000 26.153.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.722.000 9.589.000 7.556.000 7.369.000 12.640.000
Likviditetsgrad 1 12. 2.3 1 1.4 1.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0 0.2 0.1
Soliditet 68.5 41.5 23.9 18.8 17.7
Resultatgrad 28.8 37.3 2 16.6 5.6
Rentedekningsgrad 5.4 5.5 1.1 1.3 0.8
Gjeldsgrad 0.5 1.4 3.2 4.3 4.7
Total kapitalrentabilitet 13.7 18.2 3.7 6.4 4.4
Signatur
29.02.2012
DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I
FELLESSKAP
Prokurister
29.02.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex