Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fryseriet Pub As
Juridisk navn:  Fryseriet Pub As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dønnaveien 947 Karlsholmveien 13 Fax:
8820 Dønna 8820 Dønna
Fylke: Kommune:
Nordland Dønna
Org.nr: 913344537
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 2/5/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.22%
Resultat  
  
-86.09%
Egenkapital  
  
-272.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 418.000 441.000 745.000 630.000 755.000
Resultat: -281.000 -151.000 -16.000 -232.000 -21.000
Egenkapital: -178.000 103.000 254.000 270.000 503.000
Regnskap for  Fryseriet Pub As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 418.000 441.000 745.000 630.000 755.000
Driftskostnader -545.000 -463.000 -629.000 -660.000 -603.000
Driftsresultat -127.000 -21.000 115.000 -29.000 152.000
Finansinntekter 0 0 0 7.000 1.000
Finanskostnader -154.000 -131.000 -131.000 -210.000 -174.000
Finans -154.000 -131.000 -131.000 -203.000 -173.000
Resultat før skatt -281.000 -151.000 -16.000 -232.000 -21.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -281.000 -151.000 -16.000 -232.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.758.000 2.918.000 3.078.000 3.234.000 3.419.000
Sum omløpsmidler 150.000 234.000 263.000 169.000 178.000
Sum eiendeler 2.908.000 3.152.000 3.341.000 3.403.000 3.597.000
Sum opptjent egenkapital -928.000 -647.000 -496.000 -480.000 -247.000
Sum egenkapital -178.000 103.000 254.000 270.000 503.000
Sum langsiktig gjeld 2.175.000 2.234.000 2.293.000 2.346.000 2.373.000
Sum kortsiktig gjeld 911.000 815.000 794.000 787.000 721.000
Sum gjeld og egenkapital 2.908.000 3.152.000 3.341.000 3.403.000 3.597.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 418.000 409.000 745.000 630.000 755.000
Andre inntekter 0 32.000 0 0 0
Driftsinntekter 418.000 441.000 745.000 630.000 755.000
Varekostnad -188.000 -90.000 -101.000 -131.000 -156.000
Lønninger -1.000 -21.000 -61.000 -80.000 -63.000
Avskrivning -160.000 -160.000 -156.000 -160.000 -158.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -196.000 -192.000 -311.000 -289.000 -226.000
Driftskostnader -545.000 -463.000 -629.000 -660.000 -603.000
Driftsresultat -127.000 -21.000 115.000 -29.000 152.000
Finansinntekter 0 0 0 7.000 1.000
Finanskostnader -154.000 -131.000 -131.000 -210.000 -174.000
Finans -154.000 -131.000 -131.000 -203.000 -173.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -281.000 -151.000 -16.000 -232.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.758.000 2.918.000 3.078.000 3.234.000 3.394.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.758.000 2.918.000 3.078.000 3.234.000 3.394.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 25.000
Sum anleggsmidler 2.758.000 2.918.000 3.078.000 3.234.000 3.419.000
Varebeholdning 22.000 151.000 151.000 93.000 52.000
Kundefordringer 3.000 3.000 14.000 27.000 43.000
Andre fordringer 0 6.000 25.000 6.000 -6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 124.000 74.000 73.000 43.000 89.000
Sum omløpsmidler 150.000 234.000 263.000 169.000 178.000
Sum eiendeler 2.908.000 3.152.000 3.341.000 3.403.000 3.597.000
Sum opptjent egenkapital -928.000 -647.000 -496.000 -480.000 -247.000
Sum egenkapital -178.000 103.000 254.000 270.000 503.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 25.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.175.000 2.234.000 2.293.000 2.346.000 2.373.000
Leverandørgjeld 286.000 275.000 256.000 287.000 330.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.000 6.000 4.000 0 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 602.000 534.000 533.000 475.000 389.000
Sum kortsiktig gjeld 911.000 815.000 794.000 787.000 721.000
Sum gjeld og egenkapital 2.908.000 3.152.000 3.341.000 3.403.000 3.597.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -761.000 -581.000 -531.000 -618.000 -543.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Soliditet -6.1 3.3 7.6 7.9 14.0
Resultatgrad -30.4 -4.8 15.4 -4.6 20.1
Rentedekningsgrad -0.8 -0.2 0.9 -0.1 0.9
Gjeldsgrad -17.3 29.6 12.2 11.6 6.2
Total kapitalrentabilitet -4.4 -0.7 3.4 -0.6 4.3
Signatur
11.03.2014
SIGNATUR I FELLESSKAP
SIVERTSEN SVEIN GUNNAR
OLSSON ANN-MARIE JOHANNE
SIVERTSEN TRINE VANG
Prokurister
11.03.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex