Fullmakt As
Juridisk navn:  Fullmakt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95178251
Bjørndalsbrotet 68 Bjørndalsbrotet 68 Fax:
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 913578961
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/19/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 -1.000 0 -6.000
Egenkapital: 24.000 24.000 24.000 25.000 26.000
Regnskap for  Fullmakt As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 -1.000 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 -1.000 0 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 -1.000 0 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 2.000
Årsresultat 0 0 -1.000 0 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 27.000 27.000 22.000 24.000 24.000
Sum eiendeler 29.000 29.000 24.000 26.000 26.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -6.000 -6.000 -5.000 -4.000
Sum egenkapital 24.000 24.000 24.000 25.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 5.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 29.000 29.000 24.000 25.000 26.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -1.000 0 -6.000
Driftskostnader 0 0 -1.000 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 -1.000 0 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -1.000 0 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 5.000 0 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 27.000 27.000 22.000 24.000 24.000
Sum eiendeler 29.000 29.000 24.000 26.000 26.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -6.000 -6.000 -5.000 -4.000
Sum egenkapital 24.000 24.000 24.000 25.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 5.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 29.000 29.000 24.000 25.000 26.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000 27.000 22.000 24.000 24.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 82.8 82.8 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 -4.2 0.0 -23.1
Signatur
29.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex