Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Funderud Antirust As
Juridisk navn:  Funderud Antirust As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69898989
Finnestadveien 335 Finnestadveien 335 Fax: 69898980
1880 Eidsberg 1880 Eidsberg
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 915062601
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/1/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Regnskapsfører: Torp Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.58%
Resultat  
  
-167.74%
Egenkapital  
  
-2.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.119.000 6.155.000 6.442.000 6.204.000 5.880.000
Resultat: -63.000 93.000 863.000 377.000 882.000
Egenkapital: 1.647.000 1.692.000 1.625.000 969.000 686.000
Regnskap for  Funderud Antirust As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.119.000 6.155.000 6.442.000 6.204.000 5.880.000
Driftskostnader -6.159.000 -6.061.000 -5.578.000 -5.827.000 -4.993.000
Driftsresultat -40.000 94.000 865.000 378.000 886.000
Finansinntekter 9.000 8.000 7.000 0 1.000
Finanskostnader -32.000 -9.000 -8.000 -1.000 -5.000
Finans -23.000 -1.000 -1.000 -1.000 -4.000
Resultat før skatt -63.000 93.000 863.000 377.000 882.000
Skattekostnad 17.000 -26.000 -207.000 -94.000 -235.000
Årsresultat -46.000 68.000 656.000 283.000 646.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.538.000 2.022.000 1.828.000 1.680.000 1.806.000
Sum omløpsmidler 1.147.000 1.034.000 903.000 767.000 766.000
Sum eiendeler 3.685.000 3.056.000 2.731.000 2.447.000 2.572.000
Sum opptjent egenkapital 1.607.000 1.652.000 1.585.000 929.000 646.000
Sum egenkapital 1.647.000 1.692.000 1.625.000 969.000 686.000
Sum langsiktig gjeld 913.000 0 0 3.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.125.000 1.363.000 1.106.000 1.474.000 1.885.000
Sum gjeld og egenkapital 3.685.000 3.055.000 2.731.000 2.446.000 2.572.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.113.000 6.154.000 6.442.000 6.200.000 5.863.000
Andre inntekter 6.000 0 0 4.000 17.000
Driftsinntekter 6.119.000 6.155.000 6.442.000 6.204.000 5.880.000
Varekostnad -1.095.000 -1.041.000 -1.010.000 -1.178.000 -1.142.000
Lønninger -2.786.000 -3.238.000 -2.785.000 -2.515.000 -2.478.000
Avskrivning -204.000 -140.000 -81.000 -86.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.074.000 -1.642.000 -1.702.000 -2.048.000 -1.320.000
Driftskostnader -6.159.000 -6.061.000 -5.578.000 -5.827.000 -4.993.000
Driftsresultat -40.000 94.000 865.000 378.000 886.000
Finansinntekter 9.000 8.000 7.000 0 1.000
Finanskostnader -32.000 -9.000 -8.000 -1.000 -5.000
Finans -23.000 -1.000 -1.000 -1.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 68.000 656.000 283.000 646.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 236.000 0 0 0 0
Fast eiendom 447.000 376.000 325.000 342.000 132.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 705.000 346.000 265.000 292.000 321.000
Sum varige driftsmidler 1.152.000 722.000 589.000 635.000 453.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.150.000 1.300.000 1.238.000 1.045.000 1.353.000
Sum anleggsmidler 2.538.000 2.022.000 1.828.000 1.680.000 1.806.000
Varebeholdning 427.000 149.000 234.000 299.000 330.000
Kundefordringer 132.000 258.000 135.000 95.000 94.000
Andre fordringer 11.000 246.000 96.000 45.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 576.000 380.000 439.000 327.000 253.000
Sum omløpsmidler 1.147.000 1.034.000 903.000 767.000 766.000
Sum eiendeler 3.685.000 3.056.000 2.731.000 2.447.000 2.572.000
Sum opptjent egenkapital 1.607.000 1.652.000 1.585.000 929.000 646.000
Sum egenkapital 1.647.000 1.692.000 1.625.000 969.000 686.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 913.000 0 0 3.000 1.000
Leverandørgjeld 251.000 349.000 146.000 559.000 530.000
Betalbar skatt 0 26.000 211.000 92.000 234.000
Skyldig offentlige avgifter 386.000 361.000 277.000 238.000 235.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 488.000 627.000 473.000 586.000 886.000
Sum kortsiktig gjeld 1.125.000 1.363.000 1.106.000 1.474.000 1.885.000
Sum gjeld og egenkapital 3.685.000 3.055.000 2.731.000 2.446.000 2.572.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000 -329.000 -203.000 -707.000 -1.119.000
Likviditetsgrad 1 1 0.8 0.8 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3
Soliditet 44.7 55.4 59.5 39.6 26.7
Resultatgrad -0.7 1.5 13.4 6.1 15.1
Rentedekningsgrad -1.3 10.4 108.1 3 177.4
Gjeldsgrad 1.2 0.8 0.7 1.5 2.7
Total kapitalrentabilitet -0.8 3.3 31.9 15.5 34.5
Signatur
05.03.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex