Funderud Frilans As
Juridisk navn:  Funderud Frilans As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gaupeveien 17 Gaupeveien 17 Fax:
1920 Sørumsand 1920 Sørumsand
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 914355486
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/18/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sørum Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.33%
Resultat  
  
-24.05%
Egenkapital  
  
14.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.117.000 1.991.000 1.275.000 548.000 2.295.000
Resultat: 60.000 79.000 166.000 -594.000 717.000
Egenkapital: 361.000 314.000 257.000 185.000 638.000
Regnskap for  Funderud Frilans As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.117.000 1.991.000 1.275.000 548.000 2.295.000
Driftskostnader -2.057.000 -1.914.000 -1.110.000 -1.142.000 -1.577.000
Driftsresultat 59.000 77.000 165.000 -595.000 717.000
Finansinntekter 0 1.000 0 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 1.000 0 1.000 0
Resultat før skatt 60.000 79.000 166.000 -594.000 717.000
Skattekostnad -13.000 -22.000 -44.000 142.000 -194.000
Årsresultat 46.000 57.000 122.000 -452.000 523.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 96.000 84.000 111.000 142.000 0
Sum omløpsmidler 654.000 658.000 392.000 147.000 1.158.000
Sum eiendeler 750.000 742.000 503.000 289.000 1.158.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 284.000 227.000 155.000 608.000
Sum egenkapital 361.000 314.000 257.000 185.000 638.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 389.000 428.000 247.000 104.000 520.000
Sum gjeld og egenkapital 750.000 742.000 504.000 289.000 1.158.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.117.000 1.991.000 1.275.000 548.000 2.295.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.117.000 1.991.000 1.275.000 548.000 2.295.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.762.000 -1.536.000 -843.000 -841.000 -1.273.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -295.000 -378.000 -267.000 -301.000 -304.000
Driftskostnader -2.057.000 -1.914.000 -1.110.000 -1.142.000 -1.577.000
Driftsresultat 59.000 77.000 165.000 -595.000 717.000
Finansinntekter 0 1.000 0 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -1.000
Finans 0 1.000 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -50.000 0 0
Årsresultat 46.000 57.000 122.000 -452.000 523.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 64.000 77.000 98.000 142.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 8.000 13.000 0 0
Sum anleggsmidler 96.000 84.000 111.000 142.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 414.000 486.000 286.000 0 0
Andre fordringer 7.000 0 16.000 69.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 232.000 172.000 90.000 78.000 1.092.000
Sum omløpsmidler 654.000 658.000 392.000 147.000 1.158.000
Sum eiendeler 750.000 742.000 503.000 289.000 1.158.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 284.000 227.000 155.000 608.000
Sum egenkapital 361.000 314.000 257.000 185.000 638.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 15.000 6.000 4.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 195.000
Skyldig offentlige avgifter 200.000 208.000 105.000 14.000 178.000
Utbytte 0 0 -50.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 186.000 205.000 85.000 86.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 389.000 428.000 247.000 104.000 520.000
Sum gjeld og egenkapital 750.000 742.000 504.000 289.000 1.158.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 265.000 230.000 145.000 43.000 638.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.6 1.4 2.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 1.6 1.4 2.3
Soliditet 48.1 42.3 5 6 55.1
Resultatgrad 2.8 3.9 12.9 -108.6 31.2
Rentedekningsgrad 718.0
Gjeldsgrad 1.1 1.4 1 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 7.9 10.5 32.7 -205.2 62.0
Signatur
29.10.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex